Bài kiểm tra số 4 môn Đại số – lớp 7

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 616Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra số 4 môn Đại số – lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra số 4 môn Đại số – lớp 7
 PHềNG GD&ĐT VIỆT TRè MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA số 4
TRƯỜNG THCS KIM ĐỨC MễN ĐẠI SỐ – LỚP 7
 Năm học: 2016 - 2017 
Tờn Chủ đề 
(ĐS 7 - chương IV)
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Khỏi niệm về biểu thức đại số, Giỏ trị của một biểu thức đại số
Nhận bi?t được biểu thức đại số
T?nh giỏ tr? của biểu thức đại số
Tim giỏ tr? của x khi bi?t được giỏ tr? của biểu thức
Nhận bi?t được biểu thức đại số
T?nh giỏ tr? của biểu thức đại số
Tim giỏ tr? của x khi bi?t được giỏ tr? của biểu thức
Nhận bi?t được biểu thức đại số
T?nh giỏ tr? của biểu thức đại số
Tim giỏ tr? của x khi bi?t được giỏ tr? của biểu thức
Số cõu 
Số điểm Tỉ lệ %
1
 0,5
1
 0,5
1
1,0
3
2,0 điểm= 20 % 
2. Đơn thức. Đơn thức đồng dạng
Nhận biết được hai đơn thức đồng dạng
Thực hiện phộp nhõn hai đơn thức
Biết cộng ( trừ) cỏc đơn thức đồng dạng
Biết biến đổi và cộng trừ đơn thức một cách thích hợp
Số cõu 
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5
1
0,5
2
3,0
1
1,0
5
5 điểm = 50%
3. Đa thức. Cộng trừ đa thức
Tỡm được bậc của đa thức
Biết rỳt gọn đa thức
Tìm đa thức thông qua phép cộng trừ đa thức
Số cõu 
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5
1
0,5
1
2,0
3
 3 điểm =305%
Tổng số cõu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5
15%
3
1,5
15%
3
6,0
60%
1
1,0
10%
11
 10,0
100%
PHềNG GD&ĐT VIỆT TRè BÀI KIỂM TRA SỐ 4 MễN ĐẠI SỐ – LỚP 7 
TRƯỜNG THCS KIM ĐỨC Năm học: 2016 - 2017 
 Thời gian làm bài: 45 phỳt ( khụng kể thời gian giao đề) 
Họ và tờn học ....................................................Lớp:.................................................
Điểm:...............................Bằng chữ:...........................................................................
I-Trắc nghiệm:
Cõu 1: Biểu thức đại số biểu thị cho tớch của x và y là :
 A. x + y B. x - y C. D. x . y 
Cõu 2: Giỏ trị của biểu thức M = tại x = -1 và y = 1 là :
A. 1 B. -1 C. 0 D. 2
Cõu 3: Đơn thức đồng dạng với đơn thức là :
A. B. C. D. 
Cõu 4: Kết quả phộp tớnh là :
A. B. C. D. 
Cõu 5: Bậc của đa thức là :
A. 8 B. 7 C. 18 D. 10
Cõu 6: Đa thức P= 5x2y + 2xy2 - xy + 3xy2 - 2xy -5x2y +1 sau khi thu gọn kết quả là:
A. 5xy2 - 3xy +1 , B xy2 - 5xy+1
C. 2x2 y 3xy +1 , D. 10 x2y + 2xy2 - xy
II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm )
Cõu 1 (3 điểm ): Thực hiện phộp tớnh :
a) b) 
Cõu 2 (3 điểm): 
 Cho biết M + 
 Tỡm đa thức M
Với giỏ trị nào của x ( x > 0 ) thỡ M = 17
Cõu 3 (1 điểm): Tỡm x biết : 
 ( )
ĐÁP ÁN
I-Trắc nghiệm: 3 đ
Cõu
1
2
3
4
5
6
Đỏp ỏn
D
C
C
B
D
A
II. Tự luận: ( 7 điểm)
Cõu 1:
a) = 
b) = = 	
1,5
1,5
Cõu28:
M = = 
M = 17 = 17 x = 4 ( x > 0 )
2,0
1,0
Cõu 3:
 = 0 
1

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_so_4_Dso_7.doc