Đề kiểm tra học kì 1 (năm học 2009 – 2010) Môn Toán 7

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1057Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 (năm học 2009 – 2010) Môn Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì 1 (năm học 2009 – 2010) Môn Toán 7
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (NĂM HỌC 2009 – 2010)
MÔN TOÁN 7
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể giao đề)
‏ 
Bài 1 (2 điểm). Trình bày cách tính và tìm kết quả của các phép toán sau đây:
a. 	b. 	c. 	d. 
Bài 2 (2 điểm). 
a. Tìm x trong tỉ lệ thức sau: 	
b. Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của liên đội tổ chức, ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng là 126 kg giấy vụn. Biết rằng khối lượng giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 3,5. Tính khối lượng giấy vụn thu được của từng chi đội.
Bài 3 (2 điểm).
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho sẵn hai điểm P; Q và cho biết đồ thị của hàm số y = ax (với a ¹ 0) là đường thẳng OA (trên hình vẽ ở bên).
a. Hãy viết tọa độ của các điểm P; Q.
b. Xác định hệ số a của hàm số đã cho ở trên.
c. Hãy vẽ đồ thị hàm số y = – 2x.
Bài 4 (1,5 điểm). Cho DABC với = 360 và = 660. Tia phân giác của góc C cắt cạnh AB tại điểm D. Hãy tính số đo các góc : và (trên hình vẽ bên). 
Bài 5 (2,5 điểm). Học sinh vẽ hình (ABKHC) ở bên vào bài làm
Cho DABC vuông tại A. Vẽ đường thẳng AH ^ BC với điểm H Î BC. Vẽ đường thẳng đi qua B và vuông góc với BC, trên đường thẳng đó lấy điểm K sao cho AH = BK với AH và BK nằm khác phía đối với BC.
a. Chứng minh rằng: AB = HK. 
b. AB và HK có song song với nhau không ? Vì sao ?
c. Chứng minh rằng = .
HẾT.
Không ai được phép giải thích gì thêm. Thí sinh không được sử dụng bất kì tài liệu nào trong khi làm bài!PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY
KIỂM TRA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2009 – 2010)
ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN TOÁN 7
Câu 
ý
Nội dung
Điểm
Bài 1
2
a
: = . = . = = 9,5
0,5
b
 = = = 32 = 9
0,5
c
0,5
d
 + = + = 1
0,5
Bài 2
2
a
* Từ suy ra x = (–10). : hay x = 15
0,5
b
1,5
Gọi khối lượng giấy vụn thu được của mỗi chi đội 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c (kg). 
Vì khối lượng giấy vụn thu được tỉ lệ với 3; 4; 3,5 nên có và tổng cộng thu được 126 kg giấy nên có a + b + c = 126 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: 
 Þ a = 36; Þ b = 48; Þ c = 42.
Vậy khối lượng giấy vụn thu được của mỗi chi đội 7A, 7B và 7C lần lượt là 36 kg; 48 kg và 42 kg.
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
Bài 3
2
a
P(1; 2) và Q(–2; 0) 
0,5
b
Vì điểm A (2; 1) thuộc đồ thị hàm số y = ax nên có: 
1 = a. 2 Þ a = 0,5. Vậy hàm số là y = 0,5x.
0,5
c
(HS vẽ đúng và chính xác đồ thị đạt 0,75 đ
 Nêu đúng kết luận đạt 0,25 đ) . 
1
Bài 4
1,5
* là góc ngoài của DABC tại đỉnh A nên: 
 = = 360 + 660 = 1020.
* CD là tia phân giác của góc C (g.t) nên = 660 : 2 = 330.
* DBDC : + + = 1800 (định lý tổng ba góc)
 Þ = 1800 – (330 + 360) = 1110. 
Chú ý: Có thể HS làm cách khác, tùy theo bài làm để GV chấm. 
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
Bài 5
2,5
a
Chứng minh được DHAB = DBKH (c.g.c) 
suy ra AB = HK (hai cạnh tương ứng)
0,75
0,25
b
Do DHAB = DBKH (câu a) nên = (hai góc tương ứng). Hai góc này ở vị trí so le trong nên AB // HK.
0,5
0,5
c
DHAB vuông ở H và DABC vuông ở A (g.t) nên = (cùng phụ với ).
Mà = (câu b) nên có = .
0,25
0,25
Trong từng phần, từng câu, nếu HS làm cách khác đáp án nhưng vẫn đúng kết quả và cách giải hợp logic thì vẫn cho điểm tối đa phần (câu) đó.
HẾT.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_dap an va HD cham_Toan_7 HK1_09_10.doc