Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán khối 7

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 640Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán khối 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán khối 7
Trường thcs 
Thời gian 90’
Ngày .tháng năm 20
đề kiểm tra học kỳ II môn : Toán
Lớp : 7
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
phần trắc nghiệm khách quan. (4đ)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng.
1.Số con của 15 hộ gia đình trong một tổ dân cư được liệt kê ở bảng sau :
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Số con
2
2
1
2
2
3
2
1
2
2
4
1
2
4
3
N=33
Dấu hiệu điều tra là :
A. Số gia đình trong tổ dân cư. 	B. Số con trong mỗi gia đình
C. Số người trong mỗi gia đình 	D. Tổng số con của 15 gia đình.
2. Mốt của dấu hiệu điều tra ở câu 1 là :
A. 2 	B. 15 	C. 4 	D. 8
3. Số trung bình cộng của dấu hiệu điều tra trong bảng 1 là :
A. 2	B. 2,1 	C. 2,2 	D. 2,5
4. Hãy điền chữ Đ(hoặc S) vào ô tương ứng nếu các câu sau là đúng (hoặc S) :
a. Số lớn nhất trong tất cả các hệ số của một đa thức là bậc của đa thức đó
b. Số 0 không phải là đa thức 
5. Điền đa thức thích hợp vào chỗ () trong đẳng thức sau :
11x2y – (.) = 15x2y + 1.
6. Giá trị x = là nghiệm của đa thức 
A. f(x) = 8x – 2x2 	B. f(x) = x2 – 2x 	C. f(x) = x + x2 	D. f(x) = x2 -x
7. Theo hình bên, kết luận nào sau đây là đúng . M
A. NP > MN > MP	
B. MN < MP < NP 	 
C. MP > NP > MN
D. NP < MP < MN N P
8. Cho tam giác cân biết hai cạnh bằng 3cm và 7cm. Chu vi của tam giác cân đó là :
A. 13cm 	B. 10cm 	C. 17cm 	D. 6,5cm
II. tự luận (6đ)
1.(1.5 đ) Bạn Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 12km/h thì hết nửa giờ. Nếu Minh đi với vận tốc 10 km/h thì hết bao nhiêu thời gian ?
2. (2đ) Cho hai đa thức : f(x) = 9-x5 + 4x – 2x2 + x2 -7x4; G(x) = x5 – 9 + 2x2 + 7x4 + 2x3 -3x
Sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
Tính tổng h(x) = f(x) + g(x)
Tìm nghiệm của đa thức h(x)
3. (2,5 đ) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD.
a. Chứng minh BC và CB lần lượt là các tia phân giác của các góc ABD và ACD
b. Chứng minh CA = CD và BD = BA.
Hướng dẫn chấm môn : Toán K7
Trắc nghiệm khách quan ( 4đ) 
Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
Câu 1 
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu8
B
A
C
a.S; bĐ
- 4x2y - 1
C
B
C
Tự luận ( 6điểm)
(1.5đ) Lập luận dẫn đến đặt ẩn, điều kiện của ẩn và lập phương trình. (0.75đ)
Giải phương trình và kiểm tra điều kiện của ẩn : t = 36 (phút) (0.5)
Trả lời : 	(0.5)
a. Sắp xếp đúng cả hai câu (0.5đ)
b. Tính đúng tổng : f(x) + g(x) = 3x2 + x (1đ)
c. Tìm đúng nghiệm của đa thức x=0 và x = (0.5đ)
3. A
 16 1
 B D (2.5 đ)
 12
 C
a. AH ^ BC Þ DH ^ BC (0.5 đ)
DAHB = D DHB(vì có BH chung ; AH = DH)(1) Þ ABH = DBH 
 BC là tia phân giác của góc ABD	(0.5)
DAHB = DDHC (vì có CH chung ; AH=DH) (2) Þ ACH = DCH Þ
CB là tia phân giác của góc ACD 	(0.5đ)
b. Từ (1) suy ra : BA = BD 	(0.5đ)
Từ (2) suy ra : CA = CD	(0.5đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_KT_toan_7_hoc_ki_II.doc