Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2010 - 2011 môn Toán lớp 7

doc 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 734Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2010 - 2011 môn Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2010 - 2011 môn Toán lớp 7
Phòng gd - đt
Huyện tĩnh gia
đề thi học sinh giỏi cấp huyện
năm học 2010 - 2011
Môn : Toán - Lớp 7
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu I: (2 đ)
Thực hiện phép tính: 
Tìm x: 
Câu II: (2 đ)
Cho . Hãy tính 
Cho P = |2a – 1| - (a - 5)
Rút gọn P
Có giá trị nào của a để P = 4 không?
Câu III: (1.5 đ)
	Cho 3 số a, b, c đôi một khác nhau. Chứng minh rằng:
Câu IV: (3 đ)
	Cho cân tại A , có . Từ B và C kẻ các đường thẳng BD, CF và CE cắt các cạnh đối diện tại D, E và F biết và CF = BD.
Tính 
Tính 
Câu V: (1,5 đ)
	Một lớp học sinh có 33 bạn và tổng số tuổi của các bạn là 430. Chứng tỏ rằng luôn tìm được 20 bạn trong lớp đó tổng số tuổi lớn hơn 260
_ Hết _

Tài liệu đính kèm:

  • docHSG.doc