Đề kiểm tra một tiết chương 1 môn Vật lí lớp 7

doc 4 trang Người đăng dothuong Lượt xem 570Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết chương 1 môn Vật lí lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết chương 1 môn Vật lí lớp 7
I. Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:(4Điểm)
 1. Vì sao ta nhìn thấy ảnh của 1 vật trong gương phẳng:
A. Vì có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta. 
B. Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt ta.
C. Vì mắt chiếu ra những tia sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật
D. Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương, phản xạ trên gương rồi truyền từ ảnh đến mắt ta.
 2. Trong môi trường trong suốt và không đồng tính thì ánh sáng:
 A. Luôn truyền theo đường thẳng.
 B. Luôn truyền theo một đường cong.
 C. Luôn truyền theo đường gập khúc.
 D. Có thể truyền theo đường cong hoặc đường gấp khúc.
 3. Khi nào mắt ta nhận biết được ánh sáng?
 A. Khi có ánh sáng phát ra từ vật.
 B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật.
 C. Khi vật đặt trong vùng sáng.
 D. Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. 
 4. Trong các phát biểu sau phát biểu nào SAI?
 A. ảnh của vật đặt sát gương cầu lõm là ảnh ảo.
 B. Tùy vị trí đặt vật trước gương cầu lõm sẽ cho ảnh thật hoặc ảnh ảo.
 C. ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.
 D. Có vị trí ta không quan sát được ảnh của vật qua gương cầu lõm.
 5. Góc tới bằng bao nhiêu nếu góc hợp bởi tia phản xạ với mặt gương phẳng là 350?
 A. 350. C. 650.
 B. 550. D. 900.
 6. Một vật đặt trước gương cho ảnh ảo nhỏ hơn vật gương đó là loại gương nào đã học:
A. Gương cầu lồi. C. Gương cầu lõm. 
B. Gương phẳng. D. Có thể là gương phẳng hoặc gương cầu lồi.
 7. Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu ánh 
sáng đi xa?
 A. Vì gương hắt ánh sáng trở lại. 
 B. Vì gương cho ảnh ảo rõ hơn vật.
 C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.
 D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa.
 8. Một tia sáng chiếu tới vuông góc với gương phẳng. Góc phản xạ bằng:
 A. 00. C. 450.
 B. 600. D. 900.
II. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: (2 Điểm).
 9. Tia sáng truyền tới gương phẳng, bị hắt lại theo 1 hướng xác định. Đó gọi là hiện tượng.. Tia sáng truyền tới gọi là....., tia sáng từ mặt gương hắt ra gọi là tia.
 10. Trong môi trường..và đồng tính
ánh sáng truyền đi theo
 11. Đặt cùng một vật lần lượt gần ba gương: gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm thì ảnh ảo tạo bởi gương  ..là nhỏ nhất.
 12. Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một ... .....thành mộtvào một điểm. 
III. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
(1 Điểm)
 Đúng Sai
 13. Đèn tròn là một nguồn sáng.
 14. ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và gương
 cầu lồi đều là ảnh ảo.
 15. ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm có thể là ảnh
 ảo hoặc ảnh thật, phụ thuộc vào vị trí đặt vật trước
 gương. 
 16. Giả sử tại một nơi nào đó trên Trái Đât có hiện 
 tượng nhật thực toàn phần thì nơi đó nằm trong vùng
 bóng tối của Mặt Trăng.
IV. Vẽ ảnh: (2.5 Điểm).
 13. Cho một vật sáng AB đặt trước gương phẳng;
a, Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi gương phẳng.
b, Vẽ và chỉ rõ vùng nhìn thấy vật AB.
 B
	A
Họ và tên:  Lớp:.
I. Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:(4Điểm)
 1. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật?
 A. Khi có ánh sáng từ mắt truyền đến vật.
 B. Khi vật phát ra ánh sáng.
 C. Khi vật đặt trước mắt ta.
 D. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt.
 2. Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:
 A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới.
 B. Tia tới và đường pháp tuyến với gương.
 C. Đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.
 D. Tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 3. Vì sao ta nhìn thấy ảnh của 1 vật trong gương phẳng:
A.Vì mắt chiếu ra những tia sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật
B. Vì có ánh sáng từ vật truyền đến gương, phản xạ trên gương rồi truyền từ ảnh đến mắt ta.
C. Vì có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.
D. Vì có ánh sáng truyền thẳng từ vật đến mắt ta.
 4. Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu ánh 
sáng đi xa?
 A. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song. 
 B. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa.
 C. Vì gương hắt ánh sáng trở lại.
 D. Vì gương cho ảnh ảo rõ hơn vật. 
V. Bài tập tự luận: (0.5 Điểm). 
 5. Góc tới bằng bao nhiêu nếu góc hợp bởi tia phản xạ với mặt gương phẳng là 650? 
 A. 250. C. 650.
 B. 450. D. 900. 
 6. Một vật đặt trước gương cho ảnh ảo lớn hơn vật gương đó là loại gương nào đã học:
A. Gương cầu lồi. C. Gương cầu lõm. 
B. Gương phẳng. D.Có thể là gương phẳng hoặc gương cầu lõm.
 7. Trong các phát biểu sau phát biểu nào SAI?
 A. ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.
 B. ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật.
C.ảnh ảo của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn.
D.Có vị trí ta không quan sát được ảnh của vật qua gương cầu lõm.
 8. Một tia sáng chiếu tới gương có tia phản xạ vuông góc với tia tới. Góc phản xạ bằng:
 A. 300. C. 450.
 B. 600. D. 900.
II. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: (2 Điểm).
 9. Tia sáng truyền tới gương phẳng, bị hắt lại theo 1 hướng xác định. Đó gọi là hiện tượng.. Tia sáng truyền tới gọi là....., tia sáng từ mặt gương hắt ra gọi là..
 10. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng ...
.gọi là
 11. Đặt cùng một vật lần lượt gần ba gương: gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm thì ảnh ảo tạo bởi gương  ...là lớn nhất.
 12. Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một ... .....thành mộtvào một điểm. 
III. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?
(1 Điểm)
 Đúng Sai
 13. Cây nến là một nguồn sáng.
 14. ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và gương
 cầu lõm đều là ảnh ảo.
 15. ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi có thể là ảnh
 ảo hoặc ảnh thật, phụ thuộc vào vị trí đặt vật trước
 gương. 
 16. Giả sử tại một nơi nào đó trên Trái Đất có hiện 
 tượng nhật thực toàn phần thì nơi đó nằm trong vùng
 bóng nửa tối của Mặt Trăng.
IV. Vẽ ảnh: (2.5 Điểm).
 13. Cho một vật sáng CD đặt trước gương phẳng;
a, Vẽ ảnh C’D’ của CD tạo bởi gương phẳng.
b, Vẽ và chỉ rõ vùng nhìn thấy vật CD.
 C
V. Bài tập tự luận: (0.5 Điểm). 
 14.Bác sĩ nha khoa có một dụng cụ để quan sát phần che khuất của răng. Theo em dụng cụ đó có cấu tạo ntn? Vì sao người ta dùng vật đó? 
 Trả lời:...
...
Các con bình tĩnh tự tin làm bài.
Chúc các con đạt điểm tốt!
 D

Tài liệu đính kèm:

  • docDedap_an_kt_1_tiet_Ly_7chuong_I.doc