Đề kiểm tra môn: Toán học lớp 12

doc 2 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 447Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn: Toán học lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra môn: Toán học lớp 12
SỞ GD – ĐT ..
TRƯỜNG THPT ..
Đề chính thức
ĐỀ KIỂM TRA 
Môn: Toán – Lớp 12
Năm học 2016 - 2017
(Thời gian 45 phút, không kể thời gian giao đề)
Mã đề 132
I. Phần trắc nghiệm (5 điểm). Chọn phương án đúng
Câu 1: Số nghiệm của phương trình trên tập phức là:
A. 3	B. 2	C. 0	D. 4
Câu 2: Xác định phần thực của số phức 
A. 	B. 	C. 3	D. 1
Câu 3: Cho số phức = thỏa mãn hệ thức có dạng. Khi đó bằng:
A. 	B. 	C. 1	D. 2
Câu 4: Tính mô đun của số phức: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Tìm phần ảo của số phức thỏa mãn điều kiện .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Gọi , là hai nghiệm của phương trình , tính tích 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Biết z là nghịch đảo của Tính số phức liên hợp của số phức 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Phần thực , phần ảo của số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Điểm là điểm biểu diễn của số phức nào sau đây?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Tìm số phức 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Tìm điểm biểu diễn của số phức trên mặt phẳng tọa độ .
A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Môđun của số phức bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Số phức liên hợp của số phức là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Tìm số thuần ảo trong các số sau:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Tìm cặp số thực thỏa mãn điều kiện: .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Gọi , là hai nghiệm của phương trình , tính tổng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Cho .Tìm số phức liên hợp của z.
A. 	B. 	C. 	D. .
Câu 18: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây.
A. Số phức có môđun bằng .
B. Số 2 không là số phức.
C. Điểm là điểm biểu diễn số phức .
D. Số phức có phần thực là , phần ảo là 2.
Câu 19: Gọi , là hai nghiệm phức của phương trình: . Tính 
A. 4	B. 2	C. 6	D. 
Câu 20: Số phức nào trong các số phức sau có môđun bằng 3.
A. 	B. 	C. 	D. 
II. Phần tự luận (5 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Tính và xác định phần thực, phần ảo của mỗi số phức sau:
a. 
b. 
Bài 3. (3 điểm) Giải phương trình sau trên tập số phức
a. 
b. 
c. 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docktra_so_phuc_TN_va_TL.doc