Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Mỹ Thuận (Có đáp án)

doc 6 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 09/07/2024 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Mỹ Thuận (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 9 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Mỹ Thuận (Có đáp án)
PHÒNG GD&ĐT TÂN SƠN
TRƯỜNG THCS MỸ THUẬN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Toán 9 
Thời gian 90 phút 
ĐÁP ÁN
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
(12 tiết)
Xác định được số nghiệm, nghiệm của 1 hệ phương trình
Giải được hệ hai pt bậc nhất
Số câu
Số điểm.
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
1
10%
3
2đ
20%
Hàm số y=ax2 ()
Phương trình bậc hai một ẩn
(21 tiết)
Chỉ ra được TC của
h/số dạng y=ax2 () 
Giải phương trình bậc 2 một ẩn; Giải được bài toán có lời văn sang bài toán giải pt bậc hai một ẩn
Tìm được 2 số khi biết tổng và tích nhờ định lý Vi-et
Liên hệ được h/s và phương trình để xác định tọa độ giao điểm của đồ thị h/s bậc nhất và hs y=ax2 () 
Số câu
Số điểm.Tỉ lệ %
1
0,5
5%
2
2,5
25%
1
0,5
5%
1
0,5
5%
5
4đ
40%
Góc với đường tròn
(22 tiết)
Biết vẽ hình theo đề bài toán
Tính toán được số đo của góc nhờ các tc về góc trong đường tròn
Vận dụng được các định lí về tứ giác nội tiếp, góc nội tiếp
Vận dụng bài toán quỹ tích cung chứa góc để chứng minh tứ giác nội tiếp
Số câu
Số điểm.Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
0,5
5%
2
2
20%
1
0,5
5%
5
3,5đ
35%
Hình trụ, hình nón, hình cầu
(12 tiết)
Tính toán được DT xung quanh hình trụ
Số câu
Số điểm.Tỉ lệ %
1
0,5
5%
1
0,5đ
5%
Tổng số câu
Tổng số điểm %
4
2
 20%
3
4,0 
40%
7
4,0
10%
14
10 
100%
ĐỀ KIỂM TRA
A. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Hãy khoanh vào đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Hàm số :
A. Nghịch biến trên R.	B. Đồng biến trên R.
C. Nghịch biến khi x>0, đồng biến khi x0
 Câu 2. Trong các hệ phương trình sau đây hệ phương trình nào vô nghiệm:
 A. B. C. D. 
Câu 3. Hệ phương trình: có nghiệm là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4: Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 27 và tích của chúng bằng 180. Hai số đó là:
A. -12 và -15	B. 15 và 12	C. 9 và 20 	D. 15 và -12
Câu 5: Tọa độ hai giao điểm của đồ thị hai hàm số và là:
A. (1; -1) và (1; 2)	 B. (1; 1) và (1; 2)	 C. (1; 2) và (2; 4) D. (1; 1) và (2; 4)
Câu 6: Cho hình vẽ bên, biết số đo góc Số đo góc ở hình vẽ bên là: 
A. 
B. 
C. 
D. 
B.Phần tự luận (7 điểm)
Câu 7 (1đ): Giải hệ phương trình 
Câu 8 (1đ): Cho phương trình bậc hai ẩn x, ( m là tham số): (1)
a, Giải phương trình với m = 3.
b, Tìm điều kiện của m để phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt.
Câu 9 (1,5 đ): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 17m và diện tích của mảnh đất là . Tính các kích thước của mảnh đất đó.
Câu 10 (3 đ): Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tai E. Kẻ EFAD. Gọi M là trung điểm của AE. Chứng minh rằng:
a. Tứ giác ABEF nội tiếp một đường tròn.
b. Tia BD là tia phân giác của góc CBF.
c. Tứ giác BMFC nội tiếp một đường tròn.
Câu 11 (0,5 đ): Tính diện tích xung quanh của một chiếc thùng phi hình trụ, biết chiều cao của thùng phi là 1,2 m và đường kính của đường tròn đáy là 0,6m. 
Duyệt của BGH
Duyệt của tổ CM
Ngày 01 tháng 5 năm 2017
Giáo viên ra đề
Nguyễn Văn Thành
III. ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi ý chọn đúng đáp án được 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
B
A
B
D
A
Tự luận (7 điểm)
Bài 
Nội dung
Điểm
Câu 7
a, 
Cộng theo từng vế 2 phương trình trên ta được:
13x = 39 x = 3 thay vào PT tìm được y = 2
Hệ có nghiệm duy nhất 
0,5
0,5
Câu 8
a, Với m = 3 phương trình (1) trở thành 
Có 1 + (-4) + 3 = không nên PT có 2 nghiệm và 
0,5
b, Ta có: 
Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thì :
4-m>0 m < 4
0,5
Câu 9
Gọi chiều rộng của mảnh đất đó là x(m), x>0
Suy ra chiều dài của mảnh đất đó là x+17 (m)
 Vì diện tích của mảnh đất là nên ta có PT:
 x(x+17) = 110
 Giải phương trình được ( Thỏa mãn) và (loại)
Vậy chiều dài mảnh đất đó là 22 m, chiều rộng mảnh đất là 5
0,5
0,5
0,5
Câu 10
Hình vẽ:
a.Chỉ ra suy ra 
EFAD suy ra 
Tứ giác ABEF có tổng hai góc đối bằng 900 nội tiếp được đường tròn
0,25
0,25
0,25
0,25
b. Tứ giác ABEF nội tiếp suy ra ( góc nội tiếp cùng chắn )
 Mà ( nội tiếp cùng chắn cung CD)
Suy ra suy ra BD là tia phân giác của góc CBF.
0,25
0,25
0,5
c. Chỉ ra tam giác AEF vuông tại F có trung tuyến FM cân tại M suy ra 
Chỉ ra suy ra 
Suy ra B và M cùng nhìn đoạn CF dưới một góc bằng nhau và chúng cùng phía đối với CF nên suy ra tứ giác BMFC nội tiếp một đường tròn
0,25
0,25
0,5
Câu 11
Diện tích xung quanh của thùng phi đó là:
 (m2)
0,5
Chú ý: Nếu học sinh làm cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa theo từng phần.
Duyệt của BGH
Duyệt của tổ CM
Ngày 01 tháng 5 năm 2017
Giáo viên xây dựng đáp án
Nguyễn Văn Thành

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_9_nam_hoc_2016_2017_truon.doc