Kiểm tra 1 tiết môn: Đại số 9 - Trường TH - THCS Hoàng Hoa Thám

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 702Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Đại số 9 - Trường TH - THCS Hoàng Hoa Thám", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết môn: Đại số 9 - Trường TH - THCS Hoàng Hoa Thám
 PHÒNG GD- ĐT EAH’LEO KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG TH-THCS HOÀNG HOA THÁM Môn: ĐẠI SỐ 9
 Thời gian: 45 phút
I.MỤC TIÊU : 
Kiến thức: Kiểm tra kiến thức và kỹ năng vận dụng kiến thức cơ bản trong chương I. Qua bài kiểm tra Gv đánh giá được chất lượng học tập của Hs, uốn nắn kịp thời những lệch lạc của Hs. 
Kỹ năng: Học sinh vận dụng thành thạo các kiến thức đã học trong chương vào bài kiểm tra.
Thái độ: Nghiêm túc, sáng tạo.
II. PHƯƠNG PHÁP
Trắc nghiệm – tự luận
III. CHUẨN BỊ :
1. Giáo viên: - Đề kiểm tra
2. Học sinh : - Ôn tập chương I.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 
1.Ổn định tổ chức lớp (1phút)
A. MA TRẬN ĐỀ:
Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Căn thức bậc hai, Hằng dẳng thức 
Khi nào thì có nghĩa 
Vận dụng Hằng dẳng thức 
Làm các dạng bài tập tìm điều kiện xác định của căn bậc hai; Vận dụng hằng đẳng thức tính và
rút gọn các biểu thức
4
2.5
1
1.5
5
4
2. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai 
Nhận biết được nên dùng các phép biến đổi nào cho phù hợp 
Hiểu và vận dụng các phép biến đổi làm bài tập tính và rút gọn đơn giản 
1
1.5
 1
1.5
2
3
3. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Tính giá trị sau khi rút gọn
Áp dụng các phép biến đổi làm toán rút gọn biểu thức chứa căn thức
1
1.5
1
1
2
2.5
4.Căn bậc ba
Khai phương các số đơn giản
1
0.5
1
0.5
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
4.5
45%
2
3
30%
2
2.5 
25%
10
10
100%
Trường TH-THCS Hoàng Hoa Thám KIỂM TRA Chương I
Lớp: 9 Môn: ĐẠI SỐ 9 
Họ và tên: ......................................... Thời gian: 45 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em chọn (mỗi câu 0,5 đ)
Câu 1: So sánh: 2 và ta được: 
 A. 2 > 	B. 2 = 	 C. 2 < 
Câu 2: Căn bậc ba của -125 là :
 A. 5	B. -5	 C. 15	 D. -15
Câu 3: Căn bậc hai của 9 là:
 A. 81	 	B. 81	 C . 3 D . 3
Câu 4: Điều kiện xác định của là:
 A. x0	 	B. x2	 C. x2 D. x-2
B/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: ( 3.0 điểm) Rút gọn biểu thức : 
 	a) ;	b) ; 
Câu 2: (1.5 điểm) Giải phương trình sau: ; 
Câu 3: (3.5 điểm) Cho biểu thức 
Tìm điều kiện xác định của A; 
 Rút gọn A ;
Tìm x để: .
BÀI LÀM
C. ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
Câu
Nội dung – Đáp án
Điểm
TRẮC NGHIỆM (mỗi câu 0,5 đ)
1-A ; 2-B ; 3-D ; 4-D 
2.0
TỰ LUẬN
1
a) =3 - 4+2- 5
 = 3 - 12+ 8- 5
 = -6.
1,5
b)
1,5
2
1.5
3
a) ĐKXĐ: x > 0, x 
1
b) 
1.5
c) x = 
1
TỔNG KẾT
Điểm 
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
SL
Tỉ lệ%
 Nhận xét, rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • dockt_ds_9.doc