Đề kiểm tra chương I - Số học 6

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 778Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương I - Số học 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương I - Số học 6
HỌ VÀ TÊN : 
LỚP : 
THỨ  NGÀY THÁNG  NĂM 2016
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6
Thời gian: 45 phút
ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1. Cho tập hợp Chọn câu sử dụng sai ký hiệu?
Câu 2. Trong các câu sau cĩ một câu sai. Hãy chọn câu sai?
A. Nếu a là một số tự nhiên chẵn chẵn khác 0, thì số tự nhiên liền trước nĩ là một số tự nhiên lẻ.
B. Với thì 2n là số tự nhiên chẵn.
C. Với thì 2n + 1 là số tự nhiên lẻ.
D. Tổng của một số tự nhiên với số tự nhiên liền sau nĩ là một số tự nhiên chẵn. 
Câu 3. Kết quả của phép tính là?
Câu 4. Nếu thì x là số nào?
Câu 5. Trong các câu sau cĩ một câu sai. Hãy chọn câu sai? 
Câu 6. Trong các câu sau cĩ một câu sai. Hãy chọn câu sai? 
	 là một hợp số.	 là số nguyên tố. 
 là một hợp số	 là số nguyên tố.
Câu 7. Số phân tích ra thừ số nguyên tố là:
Câu 8. Điền dấu “X” vào ơ thích hợp.
Câu
Đúng
Sai
A. 132.5 + 35 chia hết cho 5
B. 19.24 + 37 chia hết cho 6
Câu 9. Nối mỗi dịng ở cột bên trái với một dịng ở cột bên phải để được kết quả đúng:
 1. chia hết cho 2 và khơng chia hết cho 5.
 2. chia hết cho 5 và khơng chia hết cho 2.
 3. khơng chia hết cho 2 và 5.
Câu 10. Điền vào chỗ trống:
A. ƯCLN của 136 và 306 là 
B. BCNN của 35 và 75 là 
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố.
a) 
.......
b) 
.......
Bài 2. Tìm số tự nhiên x, biết: 
a) 
.......
b) 
.......
Bài 3. Một trường THCS tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh đi trải nghiệm thực tế bằng ơtơ. Tính số học sinh đi tham quan? Biết rằng nếu xếp 40 em hay 45 em vào một xe đều khơng dư một em nào.
.......
.......
.......
...
Bài 4. So sánh hai lũy thừa và 
.........
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
SỐ HỌC 6. NĂM HỌC: 2016 – 2017.
TRẮC NGHIỆM (5 điểm). Học sinh chọn đúng một đáp án được 0,5đ.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
TỰ LUẬN (5 điểm).
BÀI
NỘI DUNG
Điểm
1
a)
0,75
b)
0,75
2
a)
0,75
b)
0,75
3
Giải bài tốn bằng cách lập BC:
1, 5
4
Ta cĩ: 
Vậy: 
hay a – 1 là Ư(4)
Do đó a – 1 = 1 a = 2
a – 1 = 2 a = 3
a – 1 = 4 a = 5 
Trả lời: thì 
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_CHUONG_I_TOAN_6.doc