Đề tham khảo Toán 7 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 591Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo Toán 7 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tham khảo Toán 7 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017
Trường THCS Bạch Đằng Q. 3	
 ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 7 HỌC KỲ 1
 NĂM HỌC 2016 – 2017
Bài 1: ( 3,0 đ)	Thực hiện các phép tính sau:
	a)	
	b)	
	c)	 
Bài 2: ( 2,5 đ)	Tìm x, biết:
	a)	
b)	
	c)	
	d)	
Bài 3: ( 1,0 đ)	Tìm x, y biết:
	và y – x = 26	
Bài 4: ( 0,5 đ)	Chứng minh rằng: 2710 + 329 + 914 chia hết cho 13
Bài 5: ( 3,0 đ)	Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ( AB < AC) có M là trung điểm của
	cạnh AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MB = MD.
a)	Chứng minh: rABM = rCDM
b)	Chứng minh: AB // CD
c)	Vẽ AK và CH cùng vuông góc với BD ( K, H thuộc BD)
	Chứng minh: BK = DH
ĐÁP ÁN 
Bài 1: Thực hiện các phép tính 	
a)	 = 	
b)	 = 	
c)	 	
Bài 2: Tìm x	
a)	
b)	
	c)	
	d)	 → x = 2
Bài 3: 	Tìm x, y
	và y – x = 26	Trả lời: x = - 10; y = 16
Bài 4	2710 + 329 + 914 = 328( 9 + 3 + 1) = ( 328 . 13) chia hết cho 13
Bài 5
 	a) Chứng minh: rABM = rCDM
	b) Chứng minh: AB // CD
	 ( Vì rABM = rCDM)
	mà 2 góc này ở vị trí so le trong
	nên AB // CD
	c) Chứng minh: BK = DH
	Chứng minh được rABM = rCDM ( ch – gn)
	Suy ra: BK = DH

Tài liệu đính kèm:

  • docđề tham khảo toán 7 HK 1.doc