Đề kiểm tra 1 tiết số 1 môn Vật lý Lớp 7 - Trường THCS Phù Đổng

doc 12 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 18/07/2022 Lượt xem 235Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết số 1 môn Vật lý Lớp 7 - Trường THCS Phù Đổng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết số 1 môn Vật lý Lớp 7 - Trường THCS Phù Đổng
PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG	MÔN: Vật Lý 7D
 ( Tiết 10 theo PPCT)
Mục tiêu
1/ Kiến thức
Kiểm tra các kiến thức về sự nhìn thấy ánh sáng, sự truyền ánh sáng, sự phản xạ ánh sáng,tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Vùng nhìn thấy của gương .
2/ Kĩ năng
Kiểm tra kĩ năng vẽ tia phản xạ bằng định luật phản xạ ánh sáng. Vẽ ảnh của vật bằng tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.
Vận dụng các kiến thức đã học làm bài tập.
 3/Thái độ
Rèn tính tự giác, cẩn thận.
Chuẩn bị.
1. Giáo viên - Đề và đáp án.
2. Học sinh:- Giấy kiểm tra
Ma trận đề:
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1:
Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng và vật sáng.
Nhận biết được ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.
Vận dụng nêu được ví dụ về nguồn sáng.
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
1c
 0.5đ
5%
1c
 0,5đ
5%
2c
1đ
 10%
Chủ đề 2:
Sự truyền ánh sáng - Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng.
Nhận biết được định luật
Giải thích được ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế.
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
1c
0.5
5%
1c
 0,5đ
5%
2c
1đ
10%
Chủ đề 3:
Định luật phản xạ ánh sáng.
Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng.
Vận dụng xác định được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
1c
1,5đ
15%
1c
 0,5đ
5%
2c
2đ
20%
Chủ đề 4:
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng- Gương cầu lồi- Gương cầu lõm.
Phân biệt được đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi.
- Vận dụng được ứng dụng chính của gương cầu lõm, gương cầu lồi trong thực tế.
- Dựng được ảnh của một vật trước gương phẳng.
Số câu 
Số điểm Tỉ lệ %
1c
3đ
30%
3c
3đ
3%
4c
6đ
60%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1đ 
=10%
1
0,5đ
 =5%
1
3đ =30%
1
0.5 đ
= 5%
4
4.5đ =45%
1
0.5đ =5%
10
10đ =100%
PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG	MÔN: Vật Lý 7D
Họ và tên:. ( Tiết 10 theo PPCT)
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ GIÁO
ĐỀ 1:
A/ Trắc nghiệm (3 điểm):Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Ta nhìn thấy một vật khi nào?
A. Khi vật phát ra ánh sáng. 	 	
B. Khi vật được chiếu sáng.	 
C. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật.
D. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
Câu 2: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
A. Ngọn nến đang cháy.	B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.
C. Mặt trời.	D. Đèn ống đang sáng.
Câu 3: Khi nào có nguyệt thực xảy ra?
A. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất. 
B. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất. 
C. Khi Trái Đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng. 
D. Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất một phần. 
Câu 4: Trong một thí nghiệm, người ta đo được góc tạo bởi tia tới và đường pháp tuyến của mặt gương bằng 400. Tìm giá trị góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ?
A. 400 	 	B. 800 	C. 500 	D. 200
Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau đây? 
A. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm nhỏ hơn vật. 
B. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm bằng vật. 
C. Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm.
D. Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi mọi chùm tia tới hội tụ thành một chùm tia phản xạ song song. 
Câu 6: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường nào?
A. Đường thẳng.	B. Đường cong.
C. Đường gấp khúc.	D. Không cố định theo đường nào.
B/ Tự luận (7 điểm): 
Câu 1: (3 điểm) Hãy so sánh tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước?
Câu 2: (3 điểm) 
Dựa vào tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của một vật (Hình sau).
 b.Hãy vẽ tia phản xạ của một tia sáng qua gương phẳng (Hình sau).
Câu 3: (1 điểm) Một người lái xe ô tô muốn đặt một cái gương ở trước mặt để quan sát hành khách ngồi ở phía sau lưng. Tại sao người đó dùng gương cầu lồi mà không dùng gương cầu lõm hay gương phẳng?
PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG	MÔN: Vật Lý 7D
Họ và tên:.. ( Tiết 10 theo PPCT)
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ GIÁO
ĐỀ 2:
A/ Trắc nghiệm (3 điểm):Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Vật không phải nguồn sáng là
	A. Ngọn nến đang cháy.	
 B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.
	C. Mặt trời.	
 D. Đèn ống đang sáng.
Câu 2. Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà
	A. Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.	
	B. Các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
	C. Các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.
	D. Các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau.
Câu 3. Khi đặt vật gÇn sát gương cầu lõm thì ảnh của vật là :
	A. Ảnh thật bằng vật.	B. Ảnh ảo bé hơn vật.
	C. Ảnh ảo bằng vật.	 	D. Ảnh ảo lớn hơn vật .
Câu 4: Khi nào có nguyệt thực xảy ra?
 A. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất. 
 B. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất. 
 C. Khi Trái Đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng. 
 D. Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất một phần. 
Câu 5: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường nào?
 A. Đường thẳng.	 B. Đường cong.
 C. Đường gấp khúc.	D. Không cố định theo đường nào.
Câu 6. Biết góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là 600. Góc tới là:
 A. 600	B. 450	C. 300	D. 150
B/ Tự luận (7 điểm): 
Câu 1: (3 điểm) Hãy so sánh tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước?
..
Câu 4: (3 điểm)
 Dựa vào tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của một vật (Hình sau).
 b.Hãy vẽ tia phản xạ của một tia sáng qua gương phẳng (Hình sau).
Câu 3: (2 điểm) Một người lái xe ô tô muốn đặt một cái gương ở trước mặt để 
quan sát hành khách ngồi ở phía sau lưng. Tại sao người đó dùng gương cầu lồi mà không dùng gương cầu lõm hay gương phẳng? ..
ĐỀ 4:
(Đề kiểm tra có 2 trang)
A/ Trắc nghiệm khách quan (3 điểm):
*Hãy chọn câu trả lời đúng và điền vào phiếu trắc nghiệm:
Câu 1: Ta nhìn thấy một vật khi nào?
A. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.	
B. Khi vật được chiếu sáng.	
C. Khi vật phát ra ánh sáng. 
D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật.
Câu 2: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
A. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng. 	B. Đèn ống đang sáng.
C. Mặt trời.	D. Ngọn nến đang cháy. 
Câu 3: Khi nào có Nguyệt thực xảy ra?
A. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất. 
B. Khi Trái Đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng. 
C. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất. 
D. Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất một phần. 
Câu 4: Trong một thí nghiệm, người ta đo được góc tạo bởi tia tới và đường pháp tuyến của mặt gương bằng 400. Tìm giá trị góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ?
A. 200 	 	B. 500 	C. 800 	D. 400 
Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng trong các câu sau đây? 
A. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm nhỏ hơn vật. 
B. Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi mọi chùm tia tới hội tụ thành một chùm tia phản xạ song song. 
C. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm bằng vật. 
D. Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm.
Câu 6: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường nào?
A. Đường cong.	B.Không cố định theo đường nào.
C. Đường gấp khúc.	D. Đường thẳng.
B/ Tự luận (7 điểm): 
Câu 1: (1 điểm) Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng?
Câu 2: (1 điểm) Hãy so sánh tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước?
Câu 3: (2 điểm) Một người lái xe ô tô muốn đặt một cái gương ở trước mặt để quan sát hành khách ngồi ở phía sau lưng. Tại sao người đó dùng gương cầu lồi mà không dùng gương cầu lõm hay gương phẳng?
Câu 4: (1,5 điểm) Dựa vào tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của một vật (Hình sau)
Câu 5: (1,5 điểm) Hãy vẽ tia phản xạ của một tia sáng qua gương phẳng (Hình sau).
------------------ HẾT-----------------
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 1) LỚP 7
 NĂM HỌC: 2013-2014
 Môn: Vật lý. Chương trình: chuẩn.
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (ĐỀ 1)
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
BIỂU ĐIỂM
A/ Trắc nghiệm khách quan (3 điểm):
*Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 5.
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Phương án
D
B
A
B
C
A
B/ Tự luận (7 điểm):	
Câu 1: (3điểm) 
* So sánh tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước:
 - Giống nhau: Đều là ảnh ảo. 
 - Khác nhau: Ảnh quan sát được trong gương cầu lồi nhỏ 
 hơn trong gương phẳng. 
Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng cùng kích thước.
Câu 2: a. (1,5 điểm)
b. (1,5 điểm) 
Hướng dẫn chấm:
 Vẽ đúng ảnh của điểm A ,B được 0,5đ, ảnh của điểm B được 0,5đ, ảnh của AB nối bằng đường nét đứt 0,5đ.
 Học sinh vẫn đạt được điểm tối đa nếu vẽ đúng tia phản xạ theo cách vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
Câu 3: (1 điểm) 
Người lái xe dùng gương cầu lồi để quan sát hành 
khách ngồi sau lưng. 
- Người đó không dùng gương cầu lõm vì gương cầu lõm chỉ cho ta nhìn thấy ảnh ảo của các vật ở gần sát gương, có một số vị trí của vật người lái xe không quan sát được ảnh trong gương.
- Người đó không dùng gương phẳng mà dùng gương cầu lồi 
vì gương cầu lồi quan sát được một vùng rộng hơn ở phía sau.
A/ Trắc nghiệm khách quan (3 điểm):
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
B/ Tự luận (7 điểm):
Câu 1: (1 điểm) 
0,5đ
0,5đ
Câu 2: (1 điểm) 
0,5đ
0,5đ
Câu 3: (2 điểm) 
1đ
1đ
Câu 4: (1,5 điểm) 
1,5đ
Câu 5: (1,5 điểm) 
1,5đ
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (ĐỀ 2)
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
BIỂU ĐIỂM
A/ Trắc nghiệm khách quan (3 điểm):
*Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 5.
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Phương án
B
C
D
D
B
C
B/ Tự luận (7 điểm):
Câu 1: (3 điểm) 
* So sánh tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước:
 - Giống nhau: Đều là ảnh ảo. 
 - Khác nhau: Ảnh quan sát được trong gương cầu lồi nhỏ 
 hơn trong gương phẳng. 
Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng cùng kích thước.
Câu 2:a. (1,5 điểm) 
b. (1,5 điểm) 
Hướng dẫn chấm:
a: Vẽ đúng ảnh của điểm I được 0,5đ, ảnh của điểm K được 0,5đ, ảnh của IK nối bằng đường nét đứt 0,5đ.
b: Học sinh vẫn đạt được điểm tối đa nếu vẽ đúng tia phản xạ theo cách vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
Câu 3: (1 điểm) 
Người lái xe dùng gương cầu lồi để quan sát hành 
khách ngồi sau lưng. 
- Người đó không dùng gương cầu lõm vì gương cầu lõm chỉ cho ta nhìn thấy ảnh ảo của các vật ở gần sát gương, có một số vị trí của vật người lái xe không quan sát được ảnh trong gương.
- Người đó không dùng gương phẳng mà dùng gương cầu lồi 
vì gương cầu lồi quan sát được một vùng rộng hơn ở phía sau.
A/ Trắc nghiệm khách quan (3 điểm):
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
B/ Tự luận (7 điểm):
Câu 1: (1,0 điểm) 
0,5đ
0,5đ
Câu 2: (1,0 điểm) 
0,5đ
0,5đ
Câu 3: (2,0 điểm) 
1,0 đ
1,0đ
Câu 4: (1,5 điểm) 
1,5đ
Câu 5: (1,5 điểm) 
1,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_so_1_mon_vat_ly_lop_7_truong_thcs_phu_don.doc