Giáo án Vật lí lớp 7 - Tiết 26: Ôn tập - Năm học 2016-2017

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 240Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lí lớp 7 - Tiết 26: Ôn tập - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Vật lí lớp 7 - Tiết 26: Ôn tập - Năm học 2016-2017
Ngày soạn: 05/3/2017 Ngày dạy: 07/03/2017
Thay đổi ngày dạy
TIẾT 26: ÔN TẬP
I. Mục tiêu
	1) Kiến thức: Tự kiểm tra để củng cố và nắm chắc các kiến thức cơ bản của chương trình điện học từ tiết 19 đến tiết 25. 
	2) Kĩ năng:Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề liên quan. 
	3)Thái độ: Nghiêm túc trong học tập. 
II. Chuẩn bị
	1) Giáo viên: một số câu hỏi, bài tập 
	2) Học sinh : ôn tập từ tiết 19 đến tiết 25
III. Phương pháp
- Nêu vấn đề,hoạt động nhóm
IV.Tiến trình giảng dạy
	1) Ổn định tổ chức: 
Kiểm tra bài cũ:
	Thông qua phần tự kiểm tra
	3) Giảng bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tự kiểm tra 
- Gọi hs lần lượt trả lời phần ghi nhớ sgk từ bài 17 đến bài 23 (HSY,TB)
Hoạt động 2 : Bài tập 
- GV: Tæ chøc cho HS t×m hiÓu, tr¶ lêi
Câu 1: Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống 
a/ Vật bị nhiễm điện có khả năng 
b/ Thanh thuỷ tinh cọ xát vào mảnh lụa nhiễm điện  
c/ Vật mang điện tích dương .. vật mang điện tích âm và vật mang điện tích dương vật mang tích dương .
d/Vật mang điện tích âm vì nó nhận thêm  và mang điện tích dưong vì nó  
- GV: Gäi HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái 1. hstb)
- HS: §äc, tr¶ lêi, nhËn xÐt.
- GV: Tæ chøc cho HS lµm viÖc theo nhãm nhá, tr¶ lêi c©u hái 2, 3.
Câu 2: Trong các câu sau đây câu nào đúng , câu nào sai?
a/-Dòng điện chạy qua dây dẫn bằng đồng có tác dụng làm nóng dây dẫn này. 
b/ Dòng điện thích hợp chạy qua cơ thể người có thể chữa một số bệnh .
c/ Dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn có thể làm quay kim Nam Châm.
Câu 3: Hãy ghép các câu sau đây thành câu có nghĩa:
1.Bóng đèn dây tóc phát sáng là do
2.Bóng đèn bút thử điện phát sáng là do
3.Chuông điện kêu là do
4.Cơ bị co giật khi bị điện giật là do
a.Tác dụng từ của dòng điện
b.Tác dụng nhiệt của dòng điện
c.Tác dụng sinh lí của dòng điện
d.Tác dụng phát sáng của dòng điện
- HS: Lµm viÖc theo nhãm tra lời C2,C3
Câu 4: 
a/ Vẽ sơ đồ mạch điện thắp sáng bóng đèn pin
Cho 1 hs lên bảng vẽ (hsk)
còn lại cả lớp vẽ vào giấy nháp 
b/ Gv vẽ lên bảng sơ đồ mạch điện : cho hs quan sát và trả lời:
- Khi ngắt khoá k hỏi đèn nào không sáng ? Vì sao?(hstb,k)
(đ2,đ3 không sáng vì mạch hở không có dòng điện chạy qua)
I/ Tự kiểm tra:
Ghi nhớ sgk
II/ Bài tập:
Câu 1:
a/ hút vật khác 
b/ dương
c/ hút, đẩy
d/ electron, mất bớt electron
Câu 2:
a/ đúng
b/ đúng
c/ đúng
Câu 3:
1- b
2- d
3- a
4- c
Câu 4:
a/ Sơ đồ mạch điện:
b/ HS quan sat sơ đồ mạch điện:
III/ Bài học kinh nghiệm:
 Vẽ sơ đồ mạch điện chú ý :
 + Các ký hiệu thiết bị vẽ chính xác .
 + Dây dẫn vẽ liền nét
 + Trong mạch mắc song song (2 đèn) tháo 1 đèn, đèn còn lại sẽ sáng bình thường
4) Củng cố và luyện tập:
 Thông qua bài học kinh nghiệm
5) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
	- Hoàn chỉnh các câu hỏi 
	- Ôn tập từ tiết 19 đến 25, tiết sau kiểm tra 1 tiết

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet_27_On_tap_vat_ly_7.doc