Đề kiểm môn Công nghệ 7

doc 5 trang Người đăng haibmt Lượt xem 1176Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm môn Công nghệ 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm môn Công nghệ 7
 Ma trận đề kiểm tra
 Cấp độ
Nội
 dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
 Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TL
Nội dung 1. Đất trồng
- Nêu được trị số pH của đất kiềm
- So sánh khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất 
-Nêu được khái niệm đất trồng
-Vai trò của đất
Số câu :3
Số điểm: 1,5đ
Tỉ lệ: 15%
Số câu:2
Số điểm: 0,5
Số câu:1
S/ điểm:1
Nội dung 2. Phân bón
- Nêu được ưu - nhược điểm của các cách bón phân
-Phân loại được những phân bón thường dùng.
-Trình bày một số tính chất nhận biết phân đạm, lân, kali, vôi
Ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái
Số câu:4 
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ: 12,5%
Số câu: 3
S/điểm: 0,75
Số câu:1
S/ điểm: 0,5
Nội dung 3. Giống cây trồng
Nêu được những điều kiện để bảo quản hạt giống tốt
Số câu:1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
Số câu:1
S/ điểm : 1,5
Nội dung 4. Sâu, bệnh hại 
Trình bày được một số dấu diệu cây bị hại ở các bộ phận khác nhau và nguyên nhân gây ra
Nêu được nội dung và vai trò của biện pháp canh tác phòng trừ sâu, bệnh hại
Lấy được Vd sâu hại cây trồng cần tiêu diệt và côn trùng có ích cần phát triển
Số câu: 3
Số điểm: 3,25
Tỉ lệ: 32,5%
Số câu:1
S/ điểm:0,25 
Số câu:1
Số điểm:2đ
Số câu:1
S/điểm:1
Nội dung 5. Làm đất và bón phân lót
Trình bày được mục đích của làm đất trong trồng trọt
Phân biệt được cách làm đất yêu cầu kĩ thuật
Số câu: 2
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu:1
S/ điểm :1
Số câu:1
S/điểm: 1
Nội dung 6. Gieo trồng cây nông nghiệp
-Yếu tố nào quyết định thời vụ
- Xác định thời vụ gieo trồng ở địa phương
Số câu: 2
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
Số câu:2
S/điểm:0,5
Tổng số câu: 15
T/ số điểm: 10 
Tỉ lệ: 100%
Số câu: 8
Số điểm: 3,5
35%
Số câu: 3
Số điểm: 4,5
45%
Số câu: 3
Số điểm: 1,5
15%
Số câu: 1
S/điểm: 0,5
5%
Họ và tên:...
Lớp : 7/
 ĐỀ THI HỌC KÌ I (2015-2016)
 MÔN: CÔNG NGHỆ 7 ĐỀ A
 Thời gian: 45 phút (kktggđ)
Điểm
I. TRẮC NGHIỆM: 3điểm 
Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau:( 2đ)
 Câu 1. 1: Cách phân biệt phân đạm với kali là gì?
 A. Khi cho một ít phân trên cục than nung đỏ có mùi khai là phân đạm
 B. Phân đạm dễ hòa tan trong nước
 C. Khi cho một ít phân trên cục than nung đỏ không có mùi khai là phân đạm 
 D. Phân đạm ít hoặc không tan trong nước
 Câu 1. 2: Nhược điểm của cách bón theo hàng, theo hốc là gì?
 A. Phân bón không bị chuyển thành chất khó tan do không tiếp xúc với đất.
 B. Phân bón ít bị chuyển thành chất khó tan do hạn chế tiếp xúc với đất.
 C. Phân bón dễ bị chuyển thành chất khó tan do tiếp xúc nhiều với đất.
 D. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp.
 Câu 1. 3: Yếu tố nào là yếu tố quyết định thời vụ?
 A. Khí hậu B. Con người 
 C. Giống cây trồng D. Sâu, bệnh
 Câu 1. 4: Vụ gieo trồng nào chỉ có ở miền Bắc?
 A .Vụ đông xuân B. Vụ hè thu C. Vụ mùa D. Vụ đông
Câu 1. 5 : Đất nào giữ nước tốt?
 A. Đất cát B. Đất sét C.Đất thịt nặng D. Đất thịt
 Câu 1. 6: Đất kiềm là đất có pH là bao nhiêu?
 A. pH 7,5 D. pH= 7,5 
Câu 1.7: Dấu hiệu của cây trồng bị sâu phá hại là gì?
 A. Trái phình to B. Lá bị thủng 
 C. Củ bị thối D. Thân cây sần sùi
Câu 1. 8: Phân bón được chia thành mấy nhóm chính ?
 A .1 B. 2 C.3 D.4
Câu 2: Chọn các từ và các cụm từ : Cày đất, bừa đất, đập đất, thu gom, vùi lấp, hãy điền vào các chỗ trống sau (1đ )
-...... .là xáo trộn lớp đất mặt xuống dưới, có tác dụng làm cho đất thoáng khí và........ cỏ dại
-để làm nhỏ đất và cỏ dại.
II. TỰ LUẬN: 7 điểm 
Câu 1: Làm đất nhằm mục đích gì? ( 1đ ) 
Câu 2: Đất trồng là gì? Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng?(1đ)
Câu 3: Tác dụng của phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp canh tác?(2đ)
Câu 4: Muốn bảo quản tốt hạt giống cần đảm bảo những điều kiện gì?(1,5đ)
Câu 5: Hãy kể một số côn trùng có hại và có lợi. Theo em, cần phải làm gì đối với những loại côn trùng này? (1đ)
Câu 6: Ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái? ( 0,5đ)
Họ và tên:...
Lớp : 7/
ĐỀ THI HỌC KÌ I (2015-2016)
 MÔN: CÔNG NGHỆ 7 ĐỀ B
Thời gian: 45 phút (kktggđ)
Điểm
I. TRẮC NGHIỆM: 3điểm 
Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau:( 2đ)
 Câu 1. 1: Cách phân biệt phân đạm với kali là gì?
 A. Phân đạm dễ hòa tan trong nước
 B. Khi cho một ít phân trên cục than nung đỏ có mùi khai là phân đạm
 C. Khi cho một ít phân trên cục than nung đỏ không có mùi khai là phân đạm 
 D. Phân đạm ít hoặc không tan trong nước
 Câu 1. 2: Nhược điểm của cách bón theo hàng, theo hốc là gì?
 A. Phân bón không bị chuyển thành chất khó tan do không tiếp xúc với đất.
 B. Phân bón ít bị chuyển thành chất khó tan do hạn chế tiếp xúc với đất.
 C. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp. 
 D. Phân bón dễ bị chuyển thành chất khó tan do tiếp xúc nhiều với đất
 Câu 1. 3: Yếu tố nào là yếu tố quyết định thời vụ?
A. Con người B. Giống cây trồng 
 C. Khí hậu D. Sâu, bệnh
 Câu 1. 4: Vụ gieo trồng nào chỉ có ở miền Bắc?
 A .Vụ đông xuân B. Vụ đông C. Vụ hè thu D. Vụ mùa 
 Câu 1. 5 : Đất nào giữ nước tốt?
A. Đất sét B. Đất cát C. Đất thịt nặng D. Đất thịt
 Câu 1. 6: Đất chua là đất có pH là bao nhiêu?
 A. pH= 6,6- 7,5 B. pH 7,5 D. pH= 7,5 
Câu 1. 7: Dấu hiệu của cây trồng bị sâu phá hại là gì?
 A. Trái phình to B. Củ bị thối 
 C. Thân cây sần sùi D. Lá bị thủng 
Câu 1. 8: Phân đạm, lân, kali thuộc nhóm phân bón gì ?
 A. Phân hữu cơ B. Phân hóa học C. Phân vi sinh D. Phân vi lượng
Câu 2: Chọn các từ và các cụm từ: Cày đất, chăm sóc, thu gom, vùi lấp, lên luống.hãy điền vào các chỗ trống sau (1đ)
-...... .là xáo trộn lớp đất mặt xuống dưới, có tác dụng làm cho đất thoáng khí và........ cỏ dại
-để thoát và nước dễ.
II. TỰ LUẬN: 7 điểm 
Câu 1: Làm đất nhằm mục đích gì? (1đ) 
Câu 2: Đất trồng là gì? Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng?(1đ)
Câu 3: Tác dụng của phòng trừ sâu bệnh bằng biện pháp canh tác ?(2đ)
Câu 4: Muốn bảo quản tốt hạt giống cần đảm bảo những điều kiện gì?(1,5đ)
Câu 5: Hãy kể một số côn trùng có hại và có lợi.Theo em, cần phải làm gì đối với những loại côn trùng này? (1đ)
Câu 6: Ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái? ( 0,5đ)
ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm: ( 3đ )
 Câu 1: Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau: ( 2đ)
 1.1 A 1.2 B 1.3 A 1.4 D
 1.5 B 1.6 C 1.7 B 1.8 C
Câu 2: Chọn các từ và các cụm từ : Cày đất, bừa đất, đập đất, thu gom, vùi lấp, hãy điền vào các chỗ trống sau: ( 1đ)
- Cày đất, vùi lấp
- Bừa đất, thu gom
II. Tự luận (7đ)
Câu 1: 
 - Làm đất tơi xốp, thoángkhí, bằng phẳng ( 0,5đ )
- Diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh ( 0,25đ )
- Cải tạo đất ( 0,25đ )
Câu 2. 
- Nêu đúng khái niệm (0,5đ )
- Nêu đúng, đủ 4 vai trò ( 0,5đ )
Câu3: Có 4 ý mỗi ý 0,5 đ
- Vệ sinh đồng ruộng và làm đất: Diệt trừ mầm mống và nơi ẩn náo của sâu, bệnh
- Gieo trồng đúng thời vụ: Tránh thời kì sâu, bệnh phát sinh mạnh
- Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí: Để tăng sức chống chịu sâu bệnh cho cây
- Luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên đơn vị diện tích:Thay đổi điều kiện sống và nguồn thức ăn của sâu
Câu 4:
- Hạt giống phải đạt chuẩn: khô, mẩy, tỉ lệ hát lép thấp, không lẫn tạp chất ( 0,5 đ )
- Nơi bảo quản phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm không khí thấp, phải kín ( 0,5đ )
- Thường xuyên kiểm tra để xử lí kịp thời ( 0,5đ )
Câu 5: Mỗi ý đúng 0,25 đ
- Côn trùng có lợi: kể đúng 3 côn trùng có lợi
- Côn trùng có hại: kể đúng 3 côn trùng gây hại
- Phòng trừ côn trùng có hại bảo vệ mùa màng
- Có ý thức bảo vệ côn trùng có lợi, bảo vệ mùa màng, cân bằng sinh thái môi
Câu 6: Có 2 ý mỗi ý đúng 0,25 đ
- Nếu bón phân cân đối hợp lí: giúp cho môi trường tốt hơn, giúp cải tạo đất chua
- Nếu bó quá nhiều phân hóa học sẽ ảnh hưởng đến môi trường nước, đất bị ô nhiễm.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_KT_Cong_nghe_7.doc