Ma trận kiểm trs 1 tiết học kì I - Môn Công nghệ 8

doc 6 trang Người đăng haibmt Lượt xem 2654Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận kiểm trs 1 tiết học kì I - Môn Công nghệ 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận kiểm trs 1 tiết học kì I - Môn Công nghệ 8
Ma trận KT1T- HKI Môn công nghệ 8
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Bản vẽ các khối hình học
7 tiết
 1.Biết được KN hình chiếu và sự tương quan giữa hướng chiếu và hình chiếu
2.Hiểu thế nào là phép chiếu vuông góc, phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu phép chiếu song song, đặc điểm của các phép chiếu đó
3. Vận dụng để đọc được các bản vẽ vật thể có hình khối tròn xoay,chóp,cầu,trụ.
4. Vận dụng để đọc được các bản vẽ khối đa diện
9.Vẽ được bản vẽ kĩ thuật của vật thể có cấu trúc đơn giản.
Số câu hỏi
1
C1-2
1
C2-1
4
C3-3;C34;
C3-5;C4-6
 1
C9-16
7
Số điểm
0.25
0.25
 1đ
 3đ
4,5đ
Tỉ lệ%
Bản vẽ kĩ thuật
6 tiết
5.Biết được khái niệm và công dụng của hình cắt
6. Biết được nội dung của bản vẽ chi tiết,bản vẽ nhà,biểu diễn ren
7.Hiểu được công dụng của bản vẽ lắp, bản vẽ nhà.
 8.Hiểu được bản vẽ kĩ thuật,bản vẽ lắp và công dụng của nó trong đời sống và kĩ thuật.
10. So sánh được sự khác nhau vè qui ước giữa ren trục và ren lỗ.
Số câu hỏi
1
C5-7
3
C6-8,C6-9,C6-10
2
C7-11,C7-12
2
C8-13,C8-14
1
C10-15
9
Số ðiểm
0.25đ
0,75đ
0.5đ
3đ
1đ
5,5đ
Tỉ lệ%
TS câu hỏi
5
 7
 4
16
TS điểm
1,25đ
 1,75đ
 7đ
10đ
PGD&ĐT DẦU TIẾNG
Trường THCS MINH TÂN
KIỂM TRA 1TIẾT-HKI : (2015-2016) 
 MÔN: Công nghệ Lớp: 8
Thời gian:45 phút (không kể phát đề)
 Ngày:__/_11 _/2015
I. Trắc nghiệm: (3 đ) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu
 	 A. song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
 	 B. song song với nhau.	
 	 C. cùng đi qua một điểm. 	
 	 D. song song với mặt phẳng cắt.
Câu 2: Hướng chiếu của hình chiếu bằng là:
A. Từ dưới lên	B. Từ trước tới	C. Từ trái sang	D. Từ trên xuống
Câu 3: Hình chóp đều được bao bởi các hình gì ?
A. Đa giác đều và hình tam giác cân	B. Hình chữ nhật và tam giác đều .
C. Hình chữ nhật và hình tròn .	D. Hình chữ nhật và đa giác đều .
Câu 4: Các hình chiếu vuông góc của hình cầu đều là:
A. Hình chữ nhật	B. Hình vuông	C. Tam giác cân	D. Hình tròn
Câu 5: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là:
A. Hình chữ nhật	B. Hình vuông	C. Hình tròn	D. Tam giác cân
Câu 6: Hình lăng trụ đều được bao bởi các hình gì ?
A. Hình chữ nhật và hình tròn .	B. Hình chữ nhật và đa giác đều .
C. Đa giác đều và hình tam giác cân	D. Hình chữ nhật và tam giác đều .
Câu 7: Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được:
A. Kẻ bằng nét đứt	B. Kẻ bằng đường chấm gạch
C. Kẻ gạch gạch	D. Tô màu hồng
Câu 8: Nội dung của bản vẽ chi tiết bao gồm:
A. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê
B. Bảng kê, yêu cầu kĩ thuật, kích thước.
C. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật
D. Khung tên, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, bảng kê
Câu 9: Đinh vít là chi tiết có ren gì ?
A. Ren ngoài	B. Ren trong
C. Cả ren trong và ren ngoài	D. Ren bị che khuất
Câu 10: Đai ốc là chi tiết có ren gì ?
A. Ren ngoài	B. Ren trong
C. Ren bị che khuất	D. Cả ren trong và ren ngoài
Câu 11: Trình tự đọc của bản vẽ lắp gồm:
A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
B. Bảng kê, yêu cầu kĩ thuật, hình biểu diễn.
C. Khung tên, bảng kê, yêu cầu kĩ thuật
D. Khung tên, yêu cầu kĩ thuật, bảng kê, hình biểu diễn.
Câu 12: Bản vẽ nhà là loại:
A. Bản vẽ lắp	B. Bản vẽ xây dựng	C. Bản vẽ chi tiết	D. Bản vẽ cơ khí
II. Tự luận: ( 7 điểm)
Câu 13: Thế nào là bản vẽ kĩ thuật ? Bản vẽ kĩ thuật dùng để làm gì ? .(1 đ)
Câu 14 : Thế nào là bản vẽ lắp ? Bản vẽ lắp dùng để làm gì ?(2đ)
Câu 15 : Quy ước vẽ ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào ?(1đ)
Câu 16 : Hãy vẽ hình chiếu đứng , hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật thể ở hình dưới đây (3đ) 
Hướng chiếu từ trước tới
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đ/ÁN
A
D
A
D
A
B
C
C
A
B
A
B
I Trắc nghiêm ( 3đ)mỗi câu 0.25 đ’
II.Tự luận: (7 điểm) 
Câu 
Đáp án
Thang điểm
13
-Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật: Là tài liệu kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.	
-Công dụng của bản vẽ kĩ thuật: Bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất 
Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm .	 
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
14
-Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng,kết cấu của một sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết máy của sản phẩm.
-Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm.
1đ
1đ
15
* Quy ước vẽ ren trong và ren ngoài khác nhau:
- Ren ngoài: Đường đỉnh ren nằm ngoài đường chân ren, vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren
- Ren trong : Đường đỉnh ren nằm trong đường chân ren, vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren
0,5đ
0,5đ
Câu 16 : Vẽ đúng các hình chiếu mỗi hình được (1đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_cn7_hk12016.doc