Đề kiểm tra học kì I - Công nghệ 7 năm học 2016 – 2017 - Trường THPT Phúc Trạch

doc 3 trang Người đăng tranhong Lượt xem 773Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I - Công nghệ 7 năm học 2016 – 2017 - Trường THPT Phúc Trạch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I - Công nghệ 7 năm học 2016 – 2017 - Trường THPT Phúc Trạch
 Phßng GD - §T Bè tr¹ch
Tr­êng thcs phóc tr¹ch
ĐỀ KIỂM TRA HKI - CN 7
Năm học 2016 – 2017
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp độ 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT
Nêu được vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người.
Xác định một số dạng phân bón thường dùng.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1câu
2đ
20%
1câu
3đ
30%
2câu
 5đ
50%
2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT
Biết được các phương pháp chế biến nông sản.
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ 
1câu
3đ
 30%
1câu
3đ 30%
3. VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM CỤ CỦA TRỒNG RỪNG
Tình hình rừng, Tác hại của nạn phá rừng
Giải thích được vì sao phải trồng cây xanh
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ 
0,5câu
1đ
10%
0,5câu
1đ
10%
câu
2đ 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
1câu
2đ
20%
2câu
6đ
60%
1câu
2đ
20%
4câu
10đ
100% 
ĐỀ SỐ I:
Câu 1(2đ): Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt ?
Câu 2(3đ): Nêu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, phòng trừ sâu bệnh hại cần đảm bảo những nguyên tắc nào?
Câu 3(3đ): Có một số loại phân bón sau: phân trâu bò, phân đạm, phân rác, urê, phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm. Em hãy xác định đâu là phân hóa học, phân hữu cơ, phân vi sinh? Hãy cho biết loại phân nào dùng để bón lót, loại phân nào dùng để bón thúc, Vì sao ?
Câu 4(2đ): Tình hình rừng ở nước ta hiện nay như thế nào? Tác hại của việc phá rừng ? Tại sao phải trồng cây xanh trong trường học, ở thành phố, khu công nghiệp ?
 ĐỀ SỐ II:
Câu 1(2đ): Vì sao phải sử dụng đất hợp lí ? Nêu các biện pháp sử dụng đất hợp lí ?
Câu 2(3đ): Làm đất nhằm mục đích gì ? Trình bày các công việc làm đất ?
Câu 3(3đ): Thu hoạch cần đảm bảo yêu cầu gì ? Nêu các phương pháp thu hoạch và phương pháp bảo quản nông sản ? 
Câu 4(2đ): Tình hình rừng ở nước ta hiện nay như thế nào? Tác hại của việc phá rừng ? Tại sao phải trồng cây xanh trong trường học, ở thành phố, khu công nghiệp ?
* ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Đề số I
Câu
Nội dung
Điểm
1
* Vai trò của trồng trọt đó là:
 - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
 - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
 - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu
* Nhiệm vụ của trồng trọt: Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
0,5
0,5
0,5
0,5
2
* Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại
 - Canh tác: Vệ sinh đồng ruộng, làm đất...
 - Thủ công: Bẩy đèn, bã độc...
 - Biện pháp hóa học: Sử dụng thuốc hóa học để trừ sâu.
 - Biện pháp sinh học: Sữ dụng các chế phẩm sinh học để trừ sâu
 - Kiểm dịch thực vật
* Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại 
 - Phòng là chính.
 - Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để.
 - Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
3
* Nhận biết các loại phân bón:
 - Phân hóa học: urê, phân đạm
 - Phân hữu cơ: phân trâu bò, phân rác
 - Phân vi sinh: phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm.
* Sữ dụng các loại phân bón:
 - Phân hóa học: Bón thúc
 - Phân hửu cơ: Bón lót
 - Phân vi sinh: Bón lót
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4
* Rừng nước ta trong thời gian qua bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích và độ che phủ của rừng giảm nhanh, diện tích đồi trọc, đất hoang ngày càng tăng 
* Tác hại: Gây ra lũ lụt, hạn hán, biến đổi khí hậu...
* Trồng cây xanh trong trường, trong thành phố, khu công nghiệp để bảo vệ và cải tạo môi trường ( hút khí cacbonic nhả khí oxi, giảm bớt khí độc hại , làm giảm nhiệt độ, làm sạch bụi trong không khí, làm cho không khí trong lành, giúp cân bằng hệ sinh thái).Tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp .
0,75
0,5
 0,75
Đề số II
Câu
Nội dung
Điểm
1
* Do nhu cầu về lương thực, thực phẩm ngày càng tăng, mà diện tích đất trồng có hạn vì vậy phải sử dung đất hợp lý
* Biện pháp sử dụng đất hợp lí: 
+ Thâm canh tăng vụ
+ không bỏ đất hoang
+ Chọn cây trồng phù hợp với đất
+ Vừa sử dụng đất vừa cải tạo
0,5
0,25
0,25
0,5
0,5
2
- Mục đích làm đất:
+ Làm cho đất tơi xốp 
+ Tăng khả năng giữ nước chất dinh dưỡng, 
+ Diệt cỏ dại và mầm mống sâu, bệnh ẩn nấp trong đất.
- Các công việc làm đất:
+ Cày đất: Xáo trộn lớp đất mặt làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại.
+ Bừa và đập đất: Làm cho đất nhỏ và san phẳng.
+ Lên luống: Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng phát triển
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
- Thu hoạch cần đảm bảo yêu cầu sau: Đúng độ chín, nhanh gọn và cẩn thận
- Các phương pháp thu hoạch: Cắt, hái, đào, nhổ 
- Các phương pháp bảo quản nông sản:
+ Bảo quản thông thoáng
+ Bảo quản lạnh
+ Bảo quản kín 
0,75
0,75
0,5
0,5
0,5
4
* Rừng nước ta trong thời gian qua bị tàn phá nghiêm trọng, diện tích và độ che phủ của rừng giảm nhanh, diện tích đồi trọc, đất hoang ngày càng tăng 
* Tác hại: Gây ra lũ lụt, hạn hán, biến đổi khí hậu...
* Trồng cây xanh trong trường, trong thành phố, khu công nghiệp để bảo vệ và cải tạo môi trường ( hút khí cacbonic nhả khí oxi, giảm bớt khí độc hại , làm giảm nhiệt độ, làm sạch bụi trong không khí, làm cho không khí trong lành, giúp cân bằng hệ sinh thái).Tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch - đẹp .
0,75
0,5
0,75
 Phúc Trạch, ngày 11/12/2016 
 Duyệt của tổ CM GVBM
 Hoàng Tiến Dũng

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_dap_an_cong_nghe_7_hoc_ki_1.doc