2 Đề kiểm tra 15 phút môn Công nghệ Lớp 7 - Năm học 2017-2018

docx 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 26/07/2022 Lượt xem 133Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "2 Đề kiểm tra 15 phút môn Công nghệ Lớp 7 - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 Đề kiểm tra 15 phút môn Công nghệ Lớp 7 - Năm học 2017-2018
KIỂM TRA 15 PHÚT CÔNG NGHỆ 7
NĂM HỌC 2017-2018
Tên :/Lớp:7.. Đề 1
I.Trắc nghiệm(4 điểm)
1. Sử dụng đất hợp lí để:
A. Duy trì độ phì nhiêu của đất	 B. Giúp cây tăng năng suất
C.Giúp tăng sản lượng nông sản	 D.Cả A,B đều đúng.
2. Trong những mục đích sau,mục đích nào đúng với biện pháp vừa sử dụng đất, vửa cải tạo?
A. Tăng sản lượng	B. Tăng năng suất	
C.Bảo vệ độ phì nhiêu của đất	D. Tăng diện tích 
3.DAP(phân bón chứa N,P) , phân NPK, cây muồng muồng thuộc loại phân bón nào?
A. Phân hóa học	B.Phân vi sinh
C. Phân hữu cơ	D.Cả A,C đều đúng
4.Những loại đất gì cần được cải tạo?
A.Đất chua,đất bạc màu,đất phì nhiêu,đất mặn B. Đất chua, đất phèn,đất mặn,đất kém phì nhiêu	
C. Đất kém phì nhiêu,đất chua,đất phèn,đất mặn D. Đất chua, đất phèn,đất mặn, đất bạc màu	
II. Tự luận(6 điểm)
1.Nêu khái niệm của phân bón?(3 điểm)
2.Cho biết phương pháp bón phân hợp lí(phương pháp 4 đúng) ? (3 điểm)
KIỂM TRA 15 PHÚT CÔNG NGHỆ 7
NĂM HỌC 2017-2018
Tên :/Lớp:7.. Đề 2
I.Trắc nghiệm(4 điểm)
1.Trồng xen cây nông nghiệp giữa các cây băng xanh có mục đích gì?
A.Hạn chế xói món,rửa trôi của đất	B.Tăng bề dày lớp đất trồng
C.Tăng độ che phủ cho cây	D. A và C đều đúng
2.Phân đạm,phân lân,phân kali,phân đa nguyên tố,phân vi lượng thuộc loại phân bón gì?
A. Phân hữu cơ	B. Cả A,C đều đúng
C. Phân hóa học	D. Phân vi sinh
3.DAP(phân bón chứa N,P) , phân NPK, cây muồng muồng thuộc loại phân bón nào?
A. Phân hóa học	B.Phân vi sinh
C. Phân hữu cơ	D.Cả A,C đều đúng
4.Những loại đất gì cần được cải tạo?
A. Đất chua, đất phèn,đất mặn,đất kém phì nhiêuB. Đất chua,đất bạc màu,đất phì nhiêu,đất mặn 
C. Đất kém phì nhiêu,đất chua,đất phèn,đất mặn D. Đất chua, đất phèn,đất mặn, đất bạc màu	
II. Tự luận(6 điểm)
1.Biện pháp sử dụng đất hợp lí?(3 điểm)
2.Cho biết phân hữu cơ và phân vi sinh \gồm những loại phân nào? (3 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docx2_de_kiem_tra_15_phut_mon_cong_nghe_lop_7_nam_hoc_2017_2018.docx