Đề khảo sát chất lượng – Năm học: 2015 – 2016 môn: Toán – lớp 7

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 893Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng – Năm học: 2015 – 2016 môn: Toán – lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng – Năm học: 2015 – 2016 môn: Toán – lớp 7
 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG – NĂM HỌC: 2015 – 2016
MÔN: TOÁN – Lớp 7.
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời.
Câu 1. Trong các cách viết sau, cách viết nào không có dạng phân số?
Câu 2. Các số nguyên x và y thỏa mãn là:
Câu 3. Trong các phân số sau phân số lớn hơn là:
Câu 4. Hãy nối mỗi dòng của cột A với một dòng của cột B để được khẳng định đúng;
Cột A
Cột B
1) 36% của 50 bằng 
a) 72
b) 18
2) Tỉ số phần trăm của 3m và 5dm là 
c) 600%
d) 60%
Câu 5. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz. Biết . Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nếu:
Câu 6. Có bao nhiêu tam giác trên hình vẽ bên:
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):
Bài 1 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính: 	
Bài 2 (1,0 điểm). Tìm x biết: 
Bài 3 (2,0 điểm). Ba khối lớp 6, 7, 8 có 960 học sinh. Số học sinh khối 7 chiếm 43,75% tổng số. 
Tính số học sinh khối 7.
Tính tỉ số phần trăm của học sinh khối 8 và khối 6. Biết số học sinh khối 6 nhiều hơn khối 8 là 140 học sinh. 
Bài 4 (3,0 điểm). Cho , C là một điểm nằm bên trong sao cho .
a) Tính 
b) Kẻ tia OE là tia phân giác của , OD là tia đối của tia OC. So sánh các góc và ?
HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL – NĂM HỌC: 2015 – 2016.
MÔN: TOÁN 7
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Từ câu 1 đến câu 6 mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
C
C
1 - b
2 - c
D
A
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
1
0,5
0,25
0,25
2
0,25
0,25
0,25
Vậy: 
0,25
3
a)
Gọi số học sinh các khối 6, 7, 8 lần lượt là: x, y, z 
0,25
Số học sinh của khối 7 là: 
0,5
b)
Số học sinh của khối 8 và khối 6 là: 
0,25
Theo đề bài ta có: 
0,25
Suy ra: 
0,5
Tỉ số phần trăm của học sinh khối 8 và khối 6 là: 
0,25
4 
Hình vẽ
0,5
a)
Vì 
0,25
Nên tia OC nằm giữa hai tia OA và OB
0,25
0,25
0,25
b)
Vì OD là tia đối của tia OC nên: 
0,25
0,25
Vì OE là tia phân giác của 
Nên: 
0,25
0,25
0,25
Từ (1) và (2): 
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docDe thi KSCL Toan 7 - 2015 - 2016.doc