Bài tập Ôn tập giữa kì 1 Toán 7

doc 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 710Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Ôn tập giữa kì 1 Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập Ôn tập giữa kì 1 Toán 7
BÀI TẬP CHƯƠNG I
Câu 1: Thùc hiƯn phÐp tÝnh ( b»ng c¸ch hỵp lý nÕu cã thĨ).
 a, b, (- 9,43 . 25 ). 0,4 c, 
Câu 2: Tìm x biết:
 a, b, c, 
Câu 3: Ba lớp 7A; 7B; 7C cùng lao động trồng cây trên sân trường. Số cây trồng được của ba lớp 7A; 7B; 7C lần lượt tỷ lệ với 7; 8; 9. Tính số cây trồng được của mỗi lớp. Biết hai lần số cây trồng được của lớp 7A nhiều hơn số cây trồng được của lớp 7C là 15 cây.
Câu 4: a, Tìm x; y biết: và xy = 300.
 b, So s¸nh: và 
 Câu 5 Tính
 b)
Bài 6 Tìm các số a, b, c biết: 
 và a + b = - 15 b) và a + 2b - 3c = - 20
Bài 7. Lớp 7A cĩ ba tổ tham gia thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ. Số kilơgam giấy vụn của ba tổ I, II, III lần lượt tỉ lệ với 2; 4; 5. Biết số kilơgam giấy vụn của tổ I và III hơn tổ II là 27kg. Hỏi mỗi tổ thu gom được bao nhiêu kilơgam giấy vụn?
Bài 8. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: ; : 
A
B
C
D
E
1200
1100
Bài 9: Cho hình vẽ sau AB // CD ; . Tính (3 đ)
Bài 10 Cho hình vẽ . Chứng minh Bx//Cy 
y
x
B
120
130
A
C
70
Bài 11:Tìm x biết 
Bài 12 : Ba đội máy cày cùng làm việc trên 3 cánh đồng cĩ diện tích như nhau và mỗi máy cày cĩ năng suất làm việc như nhau . Biết rằng số ngày hồn thành cơng việc của đội I; II;III lần lượt là 2 ngày , 3 ngày và 6 ngày . Hỏi mỗi đội cĩ bao nhiêu máy cày 

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI_TAP_ON_TAP_GIU_KI_1_TOAN_7.doc