Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học 2014 - 2015 môn: Toán 7

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 627Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học 2014 - 2015 môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I năm học 2014 - 2015 môn: Toán 7
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Toán 7
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (1,5 đ) Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Viết dạng thập phân của các phân số đó:	 ; ; 
Câu 2: (1,5 đ) Thực hiện phép tính:
	a) 	b) 	c) 
Câu 4: (3 đ) Tìm hai số x và y, biết: và x + y = 16
Câu 4: (1 đ) Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB.
Câu 5: (3 đ) Cho hình vẽ bên. Biết d // d’ và hai góc 700 và 1200. 
 	 Tính các góc D1; C2; C3; B4
ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TOÁN 7 
NĂM HỌC 2014 – 2015
Câu 
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
Các số ; viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn: 
 = 0,25 ; = 0,26 
Còn số được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn:
 = -0,8(3)
1,5
2
a) 
b) 
c) 
0,5
0,5
0,5
3
Ta có: 
 Þ x = 3. 2 = 6 và y = 5.2 = 10
2
1
4
1
5
Ta có : d’//d’’
 (hai góc so le trong)
(hai góc đồng vị)
Vì (hai góc kề bù) 
Ta thấy : (hai góc so le trong)
0,75
 0,75
0,75
0,75

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KSCL_giua_hoc_ki_I_kem_dap_an.doc