Toán 9 - Tiết 58: Kiểm tra chương III

docx 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 609Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán 9 - Tiết 58: Kiểm tra chương III", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 9 - Tiết 58: Kiểm tra chương III
Ngày soạn: 12/03/2017
Ngày dạy: 30/03/2017
Tiết 58 KIỂM TRA CHƯƠNG III
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá học sinh về: các loại góc trong đường tròn, tính độ dài, diện tích các hình trong đường tròn. 
	2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức quỹ tích và tứ giác nội tiếp để chứng minh một tứ giác nội tiếp đường tròn.
	3. Thái độ: Rèn tính tự giác, trung thực, nghiêm túc, tính kỷ luật, tư duy độc lập trong làm bài kiểm tra .
II. MA TRẬN ĐỀ: 
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Các loại góc với đường tròn.
Nhận biết được các loại góc trong đường tròn.
Vẽ hình
Nắm được đ/lí về số đo các góc với đường tròn để tính được sđ các góc
Số câu (ý)
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1 
10%
1
1 
10%
1
1 
10%
1
1
10%
4
4
40%
2. Quỹ tích cung chứa góc, tứ giác nội tiếp.
Biết được tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp đường tròn bằng 180o 
Vận dụng kiến thức để chứng minh các tứ giác nội tiếp
Số câu (ý)
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1 
10%
1
1
10%
2
2
20%
3. Độ dài đường tròn, độ dài cung. Diện tích hình tròn, hình quạt.
Tính được diện tích hình quạt tròn
Vận dụng tính độ dài cung và diện tích hình quạt tròn
Số câu (ý)
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
3
30%
2
4
40%
Tổng
 Số câu (ý)
 Số điểm
 Tỉ lệ %
2
2
20%
1
1
10%
1
1
10%
1
1
10%
3
5
50%
8
10 
100%
 BGH TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN
Trường THCS Hùng Vương KIỂM TRA CHƯƠNG III
Lớp: 9.... MÔN: HÌNH 9
Họ và tên: ................................. Thời gian: 45 phút
 Ngày ... tháng ... năm 2017
ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
ĐỀ BÀI:
PHẦN TRẮC NGHIỆM (4Đ) (Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng)
 Câu 1 (1điểm): Hãy nêu tên các góc: trong các hình sau: 
là góc ........................................ ; là góc ...............................................
 là góc ..........................................; là góc .............................................
Câu 2: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có:
 B. 
C. D. 
Câu 3: Diện tích của một hình quạt tròn có bán kính bằng 6cm, số đo cung là 60o là:
3,14 cm2 B. 18,84 cm2 C. 37,68cm2 D. 113,04cm2 
Câu 4: Cho hình vẽ bên, biết Cm là tiếp tuyến tại C của đường tròn, , AB là đường kính của đường tròn.
Số đo của lần lượt là:
 A. B. 
 C. D. 
a
O
N
M
PHẦN TỰ LUẬN (6Đ)
Bài 1: (3đ) Cho hình vẽ bên , biết và R = 3cm
 a. Tính độ dài cung 
 b. Tính diện tích miền gạch sọc.
Bài 2: (3đ) Cho rABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O). Vẽ đường cao AM và CN cắt nhau tại H và cắt đường tròn lần lượt tại D và E.
	a. Chứng minh 
	b. Chứng minh tứ giác BMHN nội tiếp đường tròn.
- - - - - - - - - Hết - - - - - - - -
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
TRẮC NGHIỆM
ĐÁP ÁN
Điểm
Câu 1
Góc ở tâm; Góc ở ngoài đường tròn
Góc ở trong đường tròn; Góc nội tiếp
1
Câu 2
D
1
Câu 3
B
1
Câu 4
A
1
TỰ LUẬN
ĐÁP ÁN
Điểm
Bài 1
(3 điểm)
a
O
N
M
 Độ dài cung là: 
Diện tích miền gạch sọc là:
1,5
1,5
Bài 2
(3 điểm)
 a) Xét và ta có:
 chung
 (đpcm)
 b) Tứ giác BMHN có:
 Vậy tứ giác BMHN nội tiếp đường tròn. (đpcm)
1
0,5
0,5
0,5
0,5
Lưu ý: Cách làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Tài liệu đính kèm:

  • docxKT_CHUONG_III_HINH_9.docx