Phiếu luyện tập Toán lớp 7 số 1

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1631Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu luyện tập Toán lớp 7 số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phiếu luyện tập Toán lớp 7 số 1
PHIẾU LUYỆN TẬP TOÁN LỚP 7 SỐ 1
BÀI 1: RÚT GỌN:
1) 	2) 	3) 	4) 	5) 	
6) 	7) 	8) 	9) 	10) 
11) 	12) 	13) 	14) 	15) 315. 
16) 	17) 	18) 	19) 	20) 
21) 	22) 	23) 32595.316	24) 	25) 
26) 	27) 	28) 	29) 	30) 
31) 	32) 	33) 	33) 	34) 
35) ()2016 . 251008 	36) 
37) 	38) 	
39) 	40) 	
41) 	42) 	
43) 	44) 	
BÀI 2: CHO MỘT ĐOẠN THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. TÍNH SỐ ĐO MỖI GÓC TẠO THÀNH BIẾT SỐ CỦA GÓC NHỎ NHẤT BẰNG SỐ ĐO CỦA GÓC LỚN NHẤT (KHÔNG TÍNH GÓC BẸT)?
BÀI 3: TÌM X BIẾT:	
9X+1 . 9X – 92 . 82 = 0
3X . 32X – 4 = 243
(–2)X . (–2)X + 1 = –128
BÀI 4: TÍNH:
1) 	2) 	3) 
4) – 	5) 	6) 
6) 	7) 	8) 
9) 	10) 	11) 
12) 	13) (-2)2 + – + 	14) 
15) 	16) (–3)3 – (– )2	17) (– )3 + (–4)2
18) 	19) 
20) 	21) 
22) (3 – 2,5) – [5 – (–1,5)]	23) 
24) 	25) 
26) 	27) 
28) 	29) 
30) 	31) 

Tài liệu đính kèm:

  • docPHIEU_LUYEN_TAP_TOAN_7_SO_1.doc