Đề ôn tập học kỳ I Toán 7 – Số 10

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 902Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập học kỳ I Toán 7 – Số 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn tập học kỳ I Toán 7 – Số 10
ĐỀ ễN TẬP HỌC KỲ I TOÁN 7 – Số 10.
Bài 1. Thực hiện phép tính:
Bài 2. Tìm x biết:
Bài 3. Vẽ đụ̀ thị hàm sụ́ 
Bài 4. Ba đội sản xuất đều được giao hoàn thành một cụng việc như nhau. Thời gian hoàn thành cụng việc của cỏc đội tương ứng là 5 ngày, 6 ngày và 8 ngày. Hỏi mỗi đội cú bao nhiờu người? Biết rằng số cụng nhõn của ba đội là 118 người và khả năng làm việc của mỗi người đều như nhau.
Bài 5. Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA=OB. Trên tia phân giác của góc xOy lấy điểm C. Chứng minh rằng
 a) CA=CB
 b) 
 c) OC là đường trung trực của AB.
Bài 6. Chứng minh rằng khụng tồn tại số hữu tỉ nào thỏa món: 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ễN TẬP HỌC KỲ I 
MễN: TOÁN 7
BÀI
NỘI DUNG
1
a)
b)
2
a)
b)
Trường hợp 1
Trường hợp 2
Vậy x= và x=??
3
Cho suy ra: , ta có 
Vọ̃y đụ̀ thị hàm sụ́ là đường thẳng OA
4
Gọi a, b, c là số người của đội 1, đội 2, đội 3 
Để hoàn thành một cụng việc thỡ thời gian hoàn thành và số người làm việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
Ta cú: a.5 = b.6 = c.8 và a + b + c = 118
Hay 
Suy ra a = 48; b = 40 ; c= 30 .
5
Hỡnh vẽ
 Cho góc xOy
 OA=OB
 OC là phân giác góc 
 GT xOy
 a) CA=CB
 KL b) 
 c) OC là đường 
 trung trực của AB.
a)
Xét và có:
OA=OB (gt)
 ( OC là phân giác)
OC chung
b)
( góc ngoài tam giác)
 ( góc ngoài tam giác)
Mà (cmt) ( vì )
=> 
c)
Chứng minh được 
 Chứng minh được AB OC
=> OC là đường trung trực của AB
6
Giả sử ngược lại, đặt 
Ta cú: 
. Thay vào (1) 
và biến đổi ta suy ra: mõu thuẫn với giả thiết.
Vậy khụng tồn tại số hữu tỉ nào thỏa món: 
Chỳ ý: Mọi cỏch giải khỏc nếu đỳng vẫn cho điểm tối đa.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe on tap hoc ky I - so 10.doc