Giải đề Toán 7 HK 1 TP Vũng Tàu

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 967Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giải đề Toán 7 HK 1 TP Vũng Tàu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giải đề Toán 7 HK 1 TP Vũng Tàu
Giải đề toỏn 7 HK 1 Tp Vũng Tàu
Giải
 a, (3/2)4 . (2/3)4 = (3/2 . 2/3)4 = 14 = 1
 b, ệ 81 - ệ 49 + 20130 = 9 – 7 – 1 =1
 c, 13/4 : 3/5 – 9/4 : 3/5 =(13/4 – 9/4) :3/5 = 1 : 3/5 =5/3
 Giải
 a/ x/49 = -3/7
 x = (-3 . 49) : 7 = -21
 b/ ù3xù - 12,5 = ù-2,5ù
 ù3xù - 12,5 = 2,5
 ù3xù= 2,5 + 12,5 = 15
 TH1 3x = 15 ố x = 5 ; 
 TH 2 3x = -15 ố x = -5 
Giải:
 a/ Từ hàm số y = -3x; ta cú thể lập bảng
 Giỏ
 trị 
Điểm
 x
 y
 O
 0
 0
 M
 1
 - 3
 nối hai điểm O vàM lại với nhau ta cú đồ thị
 y = - 3x
 b, Trờn mặt phảng toạ độ A(-2; -6) khụng nằm trờn 
 đồ thị hàm số. Chỉ cú B ( 2; - 6) thuộc y = -3x
 Giải: 
 Gọi chiều dài là a, chiều rộng là b thỡ a + b = 60:2 =30 
 Theo tớnh chất của tỉ lệ thức , ta cú:
 Đỏp số Chiều dài= 18 m; rộng=12 m
 PHH 14/12/2015

Tài liệu đính kèm:

  • docGiải đề toán 7 HK 1.doc