Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn thi: Toán 7

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 841Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn thi: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn thi: Toán 7
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2013-2014
MÔN THI: TOÁN 7
 Thời gian làm bài: 60 phút
Câu 1. (2,5 điểm):
 1. Thực hiện phép tính:
 a. 
 b. 
 2. Làm tròn số 17,418 đến chữ số thập phân thứ hai.
Câu 2. (2 điểm): Tìm x, biết:
 a. 
 b. 
Câu 3. (2 điểm):
 Số học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 4; 5; 6 và tổng số học sinh của ba lớp là 105 học sinh. Tính số học sinh mỗi lớp.
Câu 4. (3 điểm): Cho tam giác ABC có = = 400.
 a. Tính số đo 
 b. Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A. Hãy chứng tỏ rằng Ax // BC.
Câu 5. (0,5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
 A = 
------------------Hết------------------
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
1) a. = 
 = = 
 b. = 
 = 2,125
0.5
0.5
0.5
0.5
2) 17,418 17,42
0.5
Câu 2
Câu 3 
a. 
 Tìm 	
 Vậy 
0.25
0.5
0,25
b. 
 Vậy 
0.25
0.25
0.25
0.25
Gọi số học sinh của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là: a,b,c (học sinh) ( a,b,c N*)
Theo đề bài ta có: và a + b + c = 105
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
Suy sa: 
Vậy số học sinh của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là 28,35,42 (Học sinh).
0,25
0,5
0,5
0,5
0,25
Câu 4
 Vẽ hình, ghi GT- KL đúng
 A
B
x
y
C
a, ABC có ++= 1800 ( Định lí tổng ba góc của một tam giác)
 = 1000
 b, là góc ngoài của tam giác ABC
=>= + ( Định lí góc ngoài của tam giác)
=> = 800
Vì Ax là tia phân giác của góc 
=> = = : 2 = 400
Ta có = = 400
 Mà và là hai góc ở vị trí so le trong
 =>Ax // BC 
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 5
 Ta có: 
Dấu “=” xảy ra khi 
KL:.
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • doctoan_7.doc