Kiểm tra một tiết môn: Đại số lớp 7

doc 2 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 977Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra một tiết môn: Đại số lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra một tiết môn: Đại số lớp 7
Tiết 22	KIỂM TRA MỘT TIẾT
	MÔN: ĐẠI SỐ LỚP 7
I. Ma trận đề kiểm tra:
Nội dung
Nhận biết 
Thông hiểu 
Vận dụng
Tập hợp Q các số hữu tỉ và các phép tính. Giá trị tuyệt đối của một số h tỉ
3 ý
 1,5đ
4 ý
 2đ
3 ý
 1,5đ
Tỉ lệ thức.
Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
1 ý
 1đ
1 ý
 1đ
1 ý
 2đ
Số vô tỉ. số thực
2 ý
 1đ
II. Đề kiểm tra:
Bài 1:(2.5đ)
 a,(1đ) 	Viết một phân số có thể viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. 
 b,(1.5đ)	Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ 4 số sau: -1,5 ; 35 ; -0,27 ; 6,3.
Bài 2:(2đ)	Thực hiện các phép tính:
 a, 	b, 	c, 
Bài 3:(3.5đ)	Tìm , biết:
a, 	b, 	c, 
Bài 4:(2đ)	Tìm 2 số a và b, biết a ; b tỉ lệ với 5; 8 và a – b = 6
----------------------------
ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM
Bài 1:(2.5đ)
 a,(1đ) 	Viết đúng một phân số. 
 b,(1.5đ)	* Viết đúng 2 tích bằng nhau	0.5đ
	* Viết đúng 4 tỉ lệ thức	1đ
	 ( Mỗi tỉ lệ thức viết đúng: 	0.25đ )
Bài 2:(2đ)
a, (0.5đ)	* Tính đúng 1 căn bậc 2: 	0.25đ
b, (0.75đ)	* Mỗi bước tính đúng:	0.25đ
c, (0.75đ)	* Mỗi bước tính đúng:	0.25đ
Bài 3:(3.5đ)
a, (1đ) 	* Mỗi bước thực hiện đúng:	0.5đ	
b, (1.5đ) 	* Mỗi bước thực hiện đúng:	0.5đ
 	- Thiếu 1 kết quả	- 1đ	
c, (1.5đ) 	- Viết đúng 2 tích bằng nhau	0.5đ
	- Mỗi bước thực hiện đúng:	0.5đ
Bài 4:(2đ)
	- Viết đúng tỉ lệ thức	0.5đ
	- Viết đúng dãy tỉ số bằng nhau	0.5đ	
	- Tìm đúng 2 số:	1đ	 (Mỗi kết quả đúng: 0.5đ)
----------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_DAI_SO_7Tiet_222015.doc