Ma trận đề kiểm tra học kì I năm học 2016 - 2017 môn: Công nghệ lớp 8

doc 9 trang Người đăng tranhong Lượt xem 783Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra học kì I năm học 2016 - 2017 môn: Công nghệ lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận đề kiểm tra học kì I năm học 2016 - 2017 môn: Công nghệ lớp 8
PHỊNG GD&ĐT CHƠN THÀNH MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 TRƯỜNG THCS MINH LẬP NĂM HỌC 2016- 2017 
 MƠN: CƠNG NGHỆ - LỚP 8 
 Cấp độ
 Chủ đề 
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Vẽ kỹ thuật
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Nêu được cơng dụng của bản vẽ lắp
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
1
0,5
5
1
0,5
5
Gia cơng cơ khí
- Chỉ ra được các vật liệu cơ khí
- Chỉ ra được cơng dụng của các dụng cụ cơ khí
- Trình bày và được một số tính chất cơ bản của VLCK
 -Phân loại được các VLCK
 Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ % 
4
2
20
2
1,5
15
6
3,5
35
Chi tiết máy và lắp ghép
Nêu được khái niệm và phân loại chi tiết máy
Xác định được các mối ghép- Hiểu được một số kiểu lắp ghép chi tiết máy
 Phân tích được chiếc máy gồm nhiều chi tiết ghép lại
Giải thích được tại sao chiếc máy gồm nhiều chi tiết ghép lại
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1/3
0,5
5
1
0,5
5
1/3
0,75
7,5
1/6
0,25
5
1/6
0,5
5
2
2,5
25
Truyền và biến đổi chuyển động
Xác định được bộ truyền động ma sát
Tính được tỉ số truyền, so sánh được tốc độ các tầng líp
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ
1
0,5
5
1
1
10
2
1,5
15
Kĩ thuật điện
Nêu được điện năng là gì
Hiểu được vai trị điện năng 
Phân tích được ảnh hưởng của việc xây dựng nhà máy điện đến mơi trường và BĐKH
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
1/4
0,5
5
1/4
0,5
5
1/2
1
10
1
2
20
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
PHỊNG GD&ĐT TP CHƠN THÀNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
 TRƯỜNG THCS MINH LẬP NĂM HỌC 2016- 2017
 MƠN : CƠNG NGHỆ-LỚP 8
I. TRẮC NGHIỆM : (5đ)
Câu 1 . Khoanh trịn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
 1. Bản vẽ lắp dùng để :
A. Dùng để làm cầu, đường 
B. Dùng để thi cơng và vận hành máy
 C. Dùng để thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm 
D. Dùng để thiết kế và thi cơng ngơi nhà.
	 2. Đâu là kim loại đen?
Đồng	 B. Thép	C. Nhơm	D. Hợp kim Nhơm
3. Đâu là phi kim?
	A. Inox	B. Thép	C. Đồng	D. Cao su
 4. Chỉ ra nhĩm nào thuộc mối ghép cố định?
Mối ghép bằng đinh tán, bằng hàn, mối ghép bằng ren.
Mối ghép bằng khớp cầu, khớp quay, khớp tịnh tiến.
Mối ghép bằng trục và ổ bi
Mối ghép bằng đinh tán, bằng hàn, khớp tịnh tiến. 
5. Tính chất cơ bản của vật liêu cơ khí là gì?
 A. Cơ tính, lí tính, hĩa tính B. Cơ tính, lí tính, hĩa tính, tính cơng nghệ
 C. Cơ tính và tính cơng nghệ D. Tính cơng nghệ, tính hĩa học
 6. Dụng cụ cơ khí nào dùng để kẹp chặt?
 A. Ê tơ	B. Cưa	C. Thước cuộn	D. Tua vít
7. Bộ truyến động nào sau đây nhờ lực ma sát:
 A. Trên xe đạp	B. Trên hộp số đồng hồ	
 C. Trên máy xay bột	D. Trên xe máy 	
8. Trong các dụng cụ dưới đây dụng cụ nào dùng để đo?
 	A. Búa 	 B. Thước lá	 C. Cưa D. Đục 
Câu 2: Điền từ cịn thiếu vào chỗ trống:(1đ)
Vật liệu cơ khí được chia làm 2 loại đĩ là kim loại và. Kim loại gồm kim loại đen và  .. 
II. Tự luận (5đ)
Câu 1.( 1 đ)
 Bố mới mua cho An một chiếc xe đạp, xe này cĩ hai tầng líp. Đĩa xích của xe đạp này cĩ 50 răng và tầng líp 1 cĩ 20 răng, tầng líp 2 cĩ 10 răng 
	- Tính tỉ số truyền (i) trong hai trường hợp trên?
	- Xe của An sẽ chạy nhanh hơn khi sử dụng tầng líp nào ?
Câu 2 : (2,0 điểm )
 a.Chi tiết máy là gì ? Chi tiết máy được phân thành mấy nhĩm ? 
 b.Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào ? 
c. Quan sát các chiếc máy em thấy mỗi chiếc máy gồm nhiều chi tiết ghép lại hay chỉ cĩ một chi tiết máy? Giải thích tại sao người ta lại chế tạo như vậy? 
Câu 3 :( 2,0 điểm )
a. Điện năng là gì? Điện năng cĩ vai trị như thế nào trong sản xuất và đời sống của con người nơi em sinh sống? 
b. Theo em nhà máy thủy điện thường được xây dựng ở đâu? Điều đĩ ảnh hưởng thư thế nào đến mơi trường và biến đổi khí hậu?
III. Những năng lực hướng cho học sinh 
Năng lực đọc hiểu: Giúp học sinh đọc hiểu hình dạng của các khối đa diện, khối trịn xoay trên bản vẽ kĩ thuật, chi tiết máy, phân chia được dụng cụ cơ khí
Năng lực sáng chế thiết bị cơ khí trên cơ sở kiến thức để giải quyết một bài tốn cụ thể.
- Năng lực sử dụng chính xác các ngơn ngữ kỹ thuật: Giúp học sinh giải thích được kí hiệu ren, vị trí hình chiếu trên bản vẽ
IV. Câu hỏi:
PHỊNG GD&ĐT CHƠN THÀNH HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 
 TRƯỜNG THCS MINH LẬP HỌC KÌ I
 NĂM HỌC: 2016- 2017
 MƠN : CƠNG NGHỆ 8
I. Trắc nghiệm (5đ): 
Câu 1
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
B
D
A
B
A
C
B
Điểm 
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 2: Mỗi từ điền đúng 0.5 điểm 
Vật liệu cơ khí được chia làm 2 loại đĩ là kim loại và phi kim loại. Kim loại gồm kim loại đen và kim loại màu 
II. Tự Luận (5đ)
Câu 
Nội dung
Điểm
Câu 1
- Tỉ số truyền tầng líp 1 
i1 = = 2,5 
- Tỉ số truyền tầng líp 2 
i2 = = 5 (0,5 đ)
- Tốc độ quay khi sử dụng tầng líp 1 bằng ½ khi sử dụng tầng líp 2 (0,5 đ)
 ( Đúng cơng thức 0,25đ , đúng kết quả 0,25 đ)
 ( 0,5 đ )
 ( 0,25 đ )
 ( 0,25 đ )
Câu 2
a.Chi tiết mày là phần tử cĩ cấu tạo hồn chỉnh, khơng thể tháo rời và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.
- Phân thành 2 nhĩm :Cĩ cơng dụng chung và chi tiết cĩ cơng dụng riêng.
b. Chi tiết máy được ghép với nhau bằng 2 cách
- Mối ghép cố định: Các chi tiết sau khi ghép khơng cĩ sự chuyển động tương đối so với nhau
- Mối ghép động: Các chi tiết sau khi ghép cĩ sự chuyển động tương đối so với nhau
c. Gồm nhiều chi tiết máy vì khi hư hỏng chúng ta dễ thay thế, ít tốn kém, tiết kiệm tiền và nguyên vật liệu, hạn chế rác thải, bảo vệ mơi trường
Vận chuyển dễ dàng
0,25 
0,25 
0,25 
0,5 
0,25
0,5
Câu 3
a. Điện năng là năng lượng của dịng điện.Vai trị của điện năng trong sản xuất và đời sống:
-Trong các ngành cơng nghiệp, nơng nghiệp, giao thơng ,vận tải, y tế , văn hĩa ...
-Trong đời sống hàng ngày : Thắp sáng , chạy ti vi, tủ lạnh,
nấu cơm, máy giặt, điều hịa... 
Nhà máy điện được xây dựng ở khu vực sơng suối, rừng núi
Muốn phải xây dựng phải phá rừng, ngăn sơng
- Tác hại:
Phá rừng:
Ngăn sơng:
0,5 
0,5 
0,5
0,5 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hk1_cn_8_co_ma_tran.doc