Kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6

doc 2 trang Người đăng tranhong Lượt xem 966Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ II môn Công nghệ lớp 6
Tiết kiểm tra học kỳ II Môn công Nghệ 6
Ma trận đề
Nhận biết 
Thông hiểu 
Vận dụng 
Cộng 
Cấp độ thấp 
Cấp độ cao 
TNKQ 
TL 
TNKQ 
TL 
TNKQ 
TL 
TL 
Chương III
Nấu ăn trong gia đình 
Biết thành phần dinh dưỡng trong thức ăn, vai trò của thức ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Biết thành phần dinh dưỡng trong thức ăn, vai trò của thức ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hiểu được quy trình tổ chức bữa ăn 
Hiểu được quy trình tổ chức bữa ăn 
Vận dụng kiến thức đã học nấu món ăn ở nhà
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ % 
Số câu : 3
Số điểm: 1,5
Số câu 1
Số điểm: 2 
Số câu : 2
Số điểm: 1
Số câu 2
Số điểm 4
Số câu : 3
Số điểm:1,5
Số câu 
Số điểm 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ % 
Tổng số câu 
Tổng số điểm 
Tỉ lệ % 
Số câu : 3
Số điểm: 3,5 
35 % 
Số câu : 4
Số điểm : 5
50 % 
Số câu 3
Số điểm 1,5
15 % 
Số câu 
11
Số điểm 10

Tài liệu đính kèm:

  • docma tran 6.doc