Kiểm tra khảo sát giữa học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Toán lớp 7

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 974Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra khảo sát giữa học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Toán lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra khảo sát giữa học kì I năm học 2015 - 2016 môn: Toán lớp 7
PHềNG GD & ĐT THANH OAI
 TRƯỜNG THCS CAO VIấN
KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC Kè I
Năm học 2015 - 2016
Mụn: Toỏn lớp 7
(Thời gian : 90 phỳt, khụng kể thời gian giao đề)
A. Trắc nghiệm (2,5 điểm)
Cõu 1( 1,5 điểm): Khoanh trũn vào chữ cỏi đứng trước đỏp ỏn đỳng:
 1. Kết quả làm trũn số 0,7125 đến chữ số thập phõn thứ ba là:
A. 0,7	 B. 0,713	 C. 0,71	 D. 0,712
 2. Kết quả nào sau đây là sai?
 A. -5 Q
B. I
C. Q R
D. 7,5(6) Q
 3. Từ tỉ lệ thức 12 : x = 3 : 5 ,ta tỡm được giỏ trị của x là:
A. 	 B. 	 C. 20	 D. 2
Cõu 2 ( 1.0 điểm): Điền Đỳng (Đ), Sai (S) vào ụ trống tương ứng:
1. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thỡ hai gúc đồng vị bằng nhau 
2. Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuụng gúc với đoạn thẳng đú
3. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng a, cú ớt nhất một đường thẳng song song với a
4. Hai gúc bằng nhau thỡ đối đỉnh
B.Tự luận ( 7,5 điểm)
Cõu 1 (1.5 điểm).Tỡm x biết .
a) 	b) 	c) ữ x-3,5ữ = 5,5	 
Cõu 2 (1.5 điểm) Thực hiện phộp tớnh (tớnh nhanh nếu cú thể)
a) 	 	b) (-8,43 . 25 ). 0, 4
c)
Câu 3: (1 điểm) Một lớp học có 48 học sinh gồm các loại giỏi, khá, trung bình. Biết rằng số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt tỉ lệ với 4; 5 và 3. Tính số học sinh mỗi loại. 
Cõu 4 ( 3 điểm) 
a) Cho hỡnh vẽ sau :
Biết 	 
Tớnh gúc C1 , D3, D1 ?
b) Cho tam giỏc ABC cú .Tia phõn giỏc của gúc BAC cắt BC ở D. Tớnh số đo của gúc ?
Cõu 5( 0.5 điểm): Tìm n Z sao cho 2n - 3 n + 1
PHềNG GD & ĐT THANH OAI
 TRƯỜNG THCS CAO VIấN
ĐÁP ÁN KHẢO SÁT GIỮA HỌC Kè I
Năm học 2015 - 2016
Mụn: Toỏn lớp 7
A. Trắc nghiệm
Cõu 1( 1.5 điểm) : Mỗi cõu đỳng được 0.5 điểm
B	2. D	3. C
Cõu 2 ( 1 điểm) : Điền đỳng mỗi ý Đ, S được 0.25 điểm.
1. Đ	2. S	3. S	4. S
B. Tự luận
Cõu
Nội dung
Điểm
1
Mỗi cõu 0.5 đ
a) tỡm được x = 
b) tỡm được x = 5/9 
c) x = 9 hoặc x = -2
0.5 
0.5
0.5
2
Mỗi cõu 0.5 đ
a) x = 49
b) x = -84,3
c) x = 
0.5
0.5
0.5
3
Số học sinh giỏi là : 16 hs
Số học sinh khỏ là : 20 hs
Số học sinh trung bỡnh là : 12 hs
1
4
a 
(2đ)
Theo hỡnh vẽ ta cú: a c ; b c	
 a // b
 ( mối quan hệ từ vuụng gúc đến 
song song)
 ( 2 gúc so le trong)
Cú : ( 2 gúc kề bự)
 ( 2 gúc đồng vị)
0.5
0.5
0.5
0.5
b
(1đ)
 Vỡ AD là tia phõn giỏc của B
Nờn 800 
Áp dụng tớnh chất gúc ngoài D 
 vào tam giỏc ABD ta cú: 1
 A 2	C
0.5
0.5
5
(0.5đ)
Ta cú: 2n – 3 n + 1
 Mà 2(n + 1) n +1
Suy ra : 2(n + 1) – (2n – 3) n + 1
Hay 5 n + 1 n + 1 là Ư(5) = 
Ta cú bảng giỏ trị: 
n +1
-5
-1
1
5
n
-6
-2
0
4
Vậy n 
0.25
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docKhao_sat_giua_ki_I_toan_7_dap_an.doc