Kiểm tra giữa kỳ 1 – Toán 7 (Đề 18)

doc 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 971Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra giữa kỳ 1 – Toán 7 (Đề 18)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra giữa kỳ 1 – Toán 7 (Đề 18)
Đề 18 kiểm Tra GIỮA học kỳ I - Năm học 2014-2015
Môn: Toán 7
(Thời gian làm bài 90 phút)
	I - TRẮC NGHIỆM 
Bài 1( 1điểm ) 
Kết quả của phép tính 32.33.34 bằng :
 A. 278	 B. 38	 C. 39	 D.272
Kết quả của phép tính 36:32 bằng :
 A. 92	 B. 34	 C.32	 D.33
Kết quả của không bằng :
 A. 4,2	 B . - 4,2	 C. -(- 4,2)
Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c và a b, b c khi đó :
a c	 B. a // c	 C. b//c
Bài 2 ( 1 điểm ). Các khẳng định sau đúng hay sai :
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Hai đường thẳng phân biệt thì luôn song song với nhau
Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía bù nhau.
Cho diểm M nằm ngoài đường thẳng a thì chỉ có 1 dường thẳng song song với đường thẳng a
II- TỰ LUẬN 
Bài 1 (2 điểm): Tính 
 a) 	 c) 
 b) 	 d) 
Bài 2 ( 1 điểm ) Tỡm x biết 
 a) b) c) 
Bài 3 (2 điểm): Tìm x, y, z biết
 a) và x + y – z = 54	 c) 5x = 8y = 20z và x - y –z =3 
 b) và x + 2y - 3c = -20	 d) và xy = 48
Bài 4 (1 điểm)
Số học sinh Giỏi, Khá, trung bình của một lớp tỷ lệ với 4; 6; 12. Biết rằng lớp đó có 44 học sinh và không có học sinh Yếu, Kém. Hãy tính số học sinh Giỏi, Khá, Trung bình của lớp đó.
Bài 5 ( 2điểm)A
B
C
D
E
600
1100
 Cho hỡnh vẽ sau AB // CD; . Tớnh = ?

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_giua_ki_1_Toan_7_HN_2015_so_18.doc