Kiểm tra học kì II – năm học: 2014-2015 môn: sinh học lớp 7 (đề chính thức)

doc 11 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1016Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì II – năm học: 2014-2015 môn: sinh học lớp 7 (đề chính thức)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì II – năm học: 2014-2015 môn: sinh học lớp 7 (đề chính thức)
 CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2014-2015)
 MÔN SINH HỌC 7
 Thời gian làm bài: 45 phút. Hình thức tự luận
 * Chương VI. Ngành Động vật có xương sống (5 điểm)
Lớp Lưỡng cư, lớp Bò sát, lớp Chim: (2 điểm)
- So sánh hệ tuần hoàn của lưỡng cư, bò sát và chim
Lớp Thú: (3 điểm) 
- Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù
- Vai trò của Thú
- Sắp xếp các động vật có xương sống vào các lớp động vật đã học
 * Chương VII. Sự tiến hóa của động vật (3 điểm)
 - Hướng tiến hóa hệ hô hấp, hệ tuần hoàn của các ngành động vật 
 * Chương VIII. Động vật và đời sống con người (2 điểm) 
 - Thế nào là động vật quý hiếm, nêu ví dụ
 - Biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK II (2014-2015)
 MÔN SINH HỌC 7 
Tên chủ đề 
(Nội dung, chương,...)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chương VI. Ngành Động vật có xương sống
- Lớp Lưỡng cư
- Lớp Bò sát
- Lớp Chim
 (11 tiết)
- Lớp Thú
 (8 tiết)
Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù (Vai trò của Thú)
Sắp xếp các 
động vật có xương sống 
vào các lớp 
động vật đã học
So sánh hệ tuần hoàn của lưỡng cư, bò sát và chim
Số câu: 3
50% = 5 điểm
Số câu: 1
40% = 2 đ
Số câu: 1
20% = 1 đ
Số câu: 1
40% = 2 đ
Chương VII. Sự tiến hóa của động vật
 ( 03 tiết)
Hướng tiến hóa hệ hô hấp và hệ thần kinh (hệ tuần hoàn và hệ thần kinh) của các ngành động vật
Số câu: 1
30% = 3 điểm
Số câu: 1
100% = 3 đ
Chương VIII. Động vật và đời sống con người
 ( 6 tiết)
- Thế nào là động vật quý hiếm, nêu ví dụ
- Biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm
Số câu: 2
20% = 2 điểm
Số câu: 2
100% = 2 đ
Tổng số câu: 6
Tổng số điểm
10 điểm 
( 100% )
3 câu
4 đ
40%
1 câu
3 đ
30%
1 câu
1đ
10%
1 câu
2 đ
20%
Trường THCS Mỹ Thạnh KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2014-2015 
Lớp:. Môn: SINH HỌC LỚP 7 (Đề chính thức)
Họ và tên:.. Thời gian: 45 phút (Không kể phát đề)
Điểm
Nhận xét của giáo viên
ĐỀ:
Câu 1: (2 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù?
Câu 2: (2 điểm) So sánh hệ tuần hoàn của lưỡng cư, bò sát và chim?
Câu 3: (1 điểm) Sắp xếp các động vật có xương sống: chuột, cá sấu, ếch, vịt vào các lớp động vật đã học?
Câu 4: (3 điểm) Nêu hướng tiến hóa hệ hô hấp và hệ thần kinh của các ngành động vật?
Câu 5: (2 điểm) 
a. (1 điểm) Thế nào là động vật quý hiếm, nêu ví dụ?
b. (1 điểm) Để bảo vệ động vật quý hiếm cần có những biện pháp nào?
 Bài làm
 ĐÁP ÁN 
 KIỂM TRA HỌC KÌ II (2014 - 2015)
 Môn: SINH HỌC 7 (Đề chính thức)
Câu 1
2 điểm
Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù:
- Cơ thể phủ lông mao dày, xốp.
- Chi trước ngắn,/ chi sau dài khỏe, có vuốt.
- Mũi thính và lông xúc giác nhạy bén.
- Tai thính; có vành tai dài, lớn cử động được theo các phía.
- Mắt có mi, cử động được.
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Câu 2 
2 điểm
Hệ tuần hoàn của lưỡng cư, bò sát và chim:
* Điểm giống nhau: đều có 2 vòng tuần hoàn.
* Điểm khác nhau:
 Tim 
 Máu nuôi cơ thể
Lưỡng cư
3 ngăn (2 tâm nhĩ, 1 tâm thất)
Máu đỏ thẫm, pha trộn
Bò sát 
3 ngăn (2 tâm nhĩ, 1 tâm thất có vách hụt)
Máu ít pha trộn
Chim
4 ngăn (2 tâm nhĩ, 2 tâm thất)
Máu đỏ tươi, không pha trộn
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 3 
1 điểm
- Lớp Lưỡng cư: ếch
- Lớp Bò sát: cá sấu
- Lớp Chim: vịt
- Lớp Thú: chuột
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Câu 4 
3 điểm
Hướng tiến hóa hệ hô hấp và hệ thần kinh của các ngành động vật:
- Hệ hô hấp: từ chưa phân hóa đến trao đổi khí qua da đến qua mang/ đến qua da và phổi đến qua phổi.
- Hệ thần kinh: từ chưa phân hóa đến hình mạng lưới/ đến hình chuỗi hạch đơn giản/ đến hình chuỗi hạch phân hóa (não, hầu, bụng)/ đến hình ống phân hóa (não bộ, tủy sống).
1,0 điểm
2,0 điểm
Câu 5 
2 điểm
* Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về những mặt sau: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu/ và là những động vật sống trong thiên nhiên đang có số lượng giảm sút trong vòng 10 năm gần đây.
Ví dụ: Hươu xạ, khỉ vàng, sóc đỏ,
* Biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm:
- Bảo vệ môi trường sống của động vật quý hiếm.
- Cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép động vật quý hiếm.
- Đẩy mạnh việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên.
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
Trường THCS Mỹ Thạnh KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2014-2015 
Lớp:. Môn: SINH HỌC LỚP 7 (Đề dự bị)
Họ và tên:.. Thời gian: 45 phút (Không kể phát đề)
Điểm
Nhận xét của giáo viên
ĐỀ:
Câu 1: (2 điểm) Nêu vai trò của Thú?
Câu 2: (2 điểm) So sánh hệ tuần hoàn của lưỡng cư, bò sát và chim?
Câu 3: (1 điểm) Sắp xếp các động vật có xương sống: hổ, rùa, cóc, cú vào các lớp động vật đã học?
Câu 4: (3 điểm) Nêu hướng tiến hóa hệ tuần hoàn và hệ thần kinh của các ngành động vật?
Câu 5: (2 điểm) 
a. (1 điểm) Thế nào là động vật quý hiếm, nêu ví dụ?
b. (1 điểm) Để bảo vệ động vật quý hiếm cần có những biện pháp nào?
 Bài làm
 ĐÁP ÁN 
 KIỂM TRA HỌC KÌ II (2014 - 2015)
 Môn: SINH HỌC 7 (Đề dự bị) 
Câu 1
2 điểm
Vai trò của Thú:
- Trong tự nhiên:
 Tiêu diệt gặm nhấm có hại cho nông nghiệp và lâm nghiệp.
- Trong đời sống con người: 
+ Cung cấp thực phẩm: thịt, sữa(lợn, trâu bò)
+ Cung cấp sức kéo như trâu, bò, ngựa, voi,
+ Cung cấp dược liệu quý: sừng hươu nai, xương hổ, mật gấu
+ Cung cấp nguyên liệu làm đồ mĩ nghệ: da, lông (hổ, báo), ngà voi, sừng tê giác
+ Làm vật thí nghiệm: chuột, khỉ
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Câu 2 
2 điểm
Hệ tuần hoàn của lưỡng cư, bò sát và chim:
* Điểm giống nhau: đều có 2 vòng tuần hoàn.
* Điểm khác nhau:
 Tim 
 Máu nuôi cơ thể
Lưỡng cư
3 ngăn (2 tâm nhĩ, 1 tâm thất)
Máu đỏ thẫm, pha trộn
Bò sát 
3 ngăn (2 tâm nhĩ, 1 tâm thất có vách hụt)
Máu ít pha trộn
Chim
4 ngăn (2 tâm nhĩ, 2 tâm thất)
Máu đỏ tươi, không pha trộn
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
Câu 3 
1 điểm
- Lớp Lưỡng cư: cóc
- Lớp Bò sát: rùa
- Lớp Chim: cú
- Lớp Thú: hổ
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
Câu 4 
3 điểm
Hướng tiến hóa hệ tuần hoàn và hệ thần kinh của các ngành động vật:
- Hệ tuần hoàn: từ chưa có tim đến có tim không ngăn đến có tim 2 ngăn/ đến có tim 3 ngăn đến có tim 4 ngăn.
- Hệ thần kinh: từ chưa phân hóa đến hình mạng lưới/ đến hình chuỗi hạch đơn giản/ đến hình chuỗi hạch phân hóa (não, hầu, bụng)/ đến hình ống phân hóa (não bộ, tủy sống).
1 điểm
2 điểm
Câu 5 
2 điểm
* Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về những mặt sau: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu/ và là động vật sống trong thiên nhiên đang có số lượng giảm sút trong vòng 10 năm gần đây.
Ví dụ: Hươu xạ, khỉ vàng, sóc đỏ,
* Biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm:
- Bảo vệ môi trường sống của động vật quý hiếm.
- Cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép động vật quý hiếm.
- Đẩy mạnh việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docSINH_7.doc