Kiểm tra Hình học 7 chương 1, thời gian: 15 phút

docx 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 4607Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Hình học 7 chương 1, thời gian: 15 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra Hình học 7 chương 1, thời gian: 15 phút
Họ tên: KIỂM TRA HÌNH HỌC 7
Lớp: 7  Thời gian:15 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
 Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau :
Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì :
 A) Bù nhau; B) Phụ nhau; C) Bằng nhau; 
Câu 2: Đường trung trực của đoạn thẳng A B là đường thẳng : 
A) Vuông góc với AB; B) Đi qua trung điểm của AB. 
C) Vuông góc với AB tại trung điểm của AB; D) Cả 3 ý trên đều đúng. 
Câu 3: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a // b và a // c, suy ra:
 A ) b // c; B) b c; C) ) a b. 
Câu 4: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt . Biết a c và b c, suy ra 
 A) a và b cắt nhau; B) a b; C) a // b.
Câu 5: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị:
A) Bù nhau; B) Phụ nhau; C) Bằng nhau; 
Câu 6: Số đường thẳng song song với đường thẳng a cho trước là:
a
b
1; B) 2 ; C) Vô số ; D) 0.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) F c
Cho hình vẽ: BAD = 700, FEB= 1100. E
	và a//b.
Chứng minh a // c.
Tính số đo B1 và D1
Trường THCS Trần Mai Ninh Thứ ngày.tháng 10 năm 2013.
Họ tên: BÀI KIỂM TRA MÔN: HÌNH HỌC 
Lớp: 7  Thời gian: 20 phút
Điểm
Nhận xét của giáo viên:
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
 Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau :
Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì :
 A) Bằng nhau; B) Phụ nhau; C) Bù nhau; 
Câu 2: Đường trung trực của đoạn thẳng A B là đường thẳng : 
A) Vuông góc với AB tại trung điểm của AB; B) Vuông góc với AB; C) Đi qua trung điểm của AB; D) Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 3: Cho 3 đường thẳng a, b, c. Biết a // b và a c , suy ra:
 A ) b // c; B) b c; C) a b
Câu 4: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt . Biết a // c và b // c, suy ra 
 A) a và b cắt nhau; B) a b; C) a // b.
Câu 5: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía:
A) Bù nhau; B) Phụ nhau; C) Bằng nhau; 
Câu 6: Số đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng a cho trước là:
A)1; B) 2 ; C) Vô số ; D) 0.
a
b
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) F E c
Cho hình vẽ: BAD = 600, FEB = 1200. 
600
a
b
600
a
b
Chứng minh a // c. 
Tính số đo B1 và D1 

Tài liệu đính kèm:

  • docxKiem_tra_15p_Hinh_7_chuong_I.docx