Kiểm tra 45 phút Đại số lớp 7 chương 1 – Đề số 4

pdf 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 888Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45 phút Đại số lớp 7 chương 1 – Đề số 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45 phút Đại số lớp 7 chương 1 – Đề số 4
Họ và tên: ................................................ 
Lớp: ....................................................... 
Điểm số: 
KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ LỚP 7 
 CHƯƠNG 1 – Đề số 4 
Đọc kỹ câu hỏi và thực hiện bài làm ngay trên tờ giấy này 
( Không sử dụng tài liệu ) 
Câu 1 (4,5 điểm) : Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể) 
a) 
5
3
 - 
2
5
 : ( 
−3
5
 ) ; b) ( 
−2
3
 - 
3
4
 ) : 
7
279
 + ( 
2
3
 + 
3
4
 ) : 
7
279
 ; c) 
26 . 92 
64 . 8 
 ; d) (
−1
2
)2 .|−8| - (
−1
2
)3: 
1
16
Câu 2 (4,5 điểm) : Tìm x, biết: 
a) -x + 
7
2
 = 
−5
9
 ; b) |𝑥 − 
1
4
| - 
5
2
 = 
−7
3
 ; c) 2
3
7
 x – 75% = - 0,25 ; d ) ( 
5
3
 )6 . x = ( 
1
2
 )8 . ( 
10
3
 )8 
Câu 3 (1 điểm): Chứng minh: 315 – 96 chia hết cho 13 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfKT_45_PHUT_CHUONG_1_DE_4.pdf