Đề cương ôn tập chương I môn Hình học 7

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 727Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập chương I môn Hình học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập chương I môn Hình học 7
 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG I MÔN HÌNH HỌC. NĂM 2016- 2017
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tr òn v ào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Cặp góc nào đối đỉnh trong các hình sau:
A. H1 	 ;B. H2	 ;C. H3	 ;D. H4 
Câu2: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây? 
A. Hai góc có chung một đỉnh thì đối đỉnh.	C. Hai góc có chung một đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh.
B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. 	D. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
Câu 3: Cho xx’ cắt yy’ tại A, . Khẳng định nào sau đây đúng?
xx’ // yy’	B. 	C. 	D. xx’ trùng yy’
Câu 4: Cho MÏd, có bao nhiêu đường thẳng qua M và song song với đường thẳng d?
Một	B. Hai	C. Ba	 	D. Vô số
 Cho hình vẽ 1: Áp dụng cho câu 4, câu 5.
Câu 5: Đường thẳng d được gọi là:
Đường trung trực của đoạn thẳng AB.
Đường trung trực của đoạn thẳng OA.
Đường trung trực của đoạn thẳng OB.
Đường trung trực của góc AOB.
Hình vẽ 1
Câu 6: Hình vẽ nào có đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB
A. H1 	 ;B. H2	 
C. H3	 ;D. H4 
Câu 7: Xem các hình vẽ sau và cho biết các hình nào có cặp đường thẳng song song:
A. H1, H2 ;B.H1, H3 
C. H2, H3 ;D. H1, H2, H3 
Câu 8: Biết a//b. Các góc nào bằng với góc Â1 
A.và ;B. và ;
C. và ;D.và 	
Câu 9: Biết AB = 6 cm. Độ dài đoạn thẳng OA là:
12 cm 	B. 6 cm 	C. 3 cm 	D. 1,5 cm 
Câu 10: Hai đường thẳng song song là: 
A. Hai đường thẳng không cắt nhau. C. Hai đường thẳng phân biệt và không trùng nhau.
 B. Hai đường thẳng không vuông góc với nhau. D. Hai đường thẳng không có điểm chung. 
II; PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Vẽ hình và viết giả thiết (GT) - kết luận (KL) bằng kí hiệu toán học cho định lí: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”.
Bài 2: Vẽ đường thẳng xy cắt đường thẳng x’y’ tại O sao cho góc xOx’ bằng 400. Tính số đo của góc ?
Bài 3. Cho hình vẽ. Biết 
Chứng minh: 
Chứng minh: 
Bài 4. Cho hình vẽ. Biết = 400; = 400
Đường thẳng a có song song với đườngthẳng b không ? Vì sao?
Đường thẳng b có song song với đườngthẳng c không ? Vì sao?
Đường thẳng a có song song với đườngthẳng c không ? Vì sao?
Bài 5. Cho hình vẽ. Biết: a//b, Om // a. Hãy tính số đo của góc O. 

Tài liệu đính kèm:

  • docde cuong on tap hinh hoc chuong 1 nam 16-17.doc