Đại số 7 – Bài kiểm tra số 2 tiết 31

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1234Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đại số 7 – Bài kiểm tra số 2 tiết 31", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đại số 7 – Bài kiểm tra số 2 tiết 31
ĐẠI SỐ 7 – BÀI KIỂM TRA SỐ 2
TIẾT 31: KIỂM TRA VIẾT
A – MA TRẬN
 Cấp độ
 Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
 Đại lượng tỉ lệ thuận
Nhận biết hai đại lượng đại lượng tỉ lệ thuận.
Hiểu được mối quan hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận
Vận dụng kết hợp các định nghĩa để tìm mối quan hệ giữa các đại lượng.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5 
5%
1
0,5 
5%
1
1 
10%
3
2 
20%
Đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhận biết hai đại lượng đại lượng tỉ lệ nghịch.
Vận dụng được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch để giải toán.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm 
10%
1
3 điểm 
30%
3
4 điểm 
40%
Hàm số 
Nắm được khái niệm hàm số, tính chất hàm số và tính giá trị của hàm số.
Tính được giá trị của hàm số ở mức độ đơn giản.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm 
10%
1
3 điểm 
30%
3
4 điểm 
40%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5 
25%
2
3,5 
35%
1
3 
30%
1
1 
10%
9
10 
100%
TIẾT 31: – BÀI KIỂM TRA SỐ 2
ĐỀ SỐ 1
I - TRẮC NGHIỆM (3 điểm).
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 : Nếu y = k.x với k0 thì:
A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k
B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k 
C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k
D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k
Câu 2 : Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Khi x = 3 thì y = 15 vậy khi x = 5 thì y bằng :
A. 3
B. 
C. 45
D. 25
Câu 3: Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a (a0) thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là: 
A. 
B. a
C. - a
D. 
Câu 4 : Cho đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là a = 5. Khi x = 2 thì y bằng :
A. 10
B. 
C. 
D. 2
Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = x + 1 . Ta có f(3) bằng :
A. 3
B. 
C. 
D. 4
Câu 6 : Hàm hằng là hàm số mà khi biến số thay đổi thì hàm số :
A. Tăng
B. Giảm
C. Không thay đổi
D. Thay đổi 
II - TỰ LUẬN (7điểm).
Câu 7 (3 điểm): Cho hàm số y = f(x) = 2x - .
7a) Tính f(0) ; f(1).
7b) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
x
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
f(x)
Câu 8 (2 điểm): 
Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày . 
Hỏi 45 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
Câu 9 (1 điểm): 
Biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 và z tỉ lệ nghịch với y theo
hệ số tỉ lệ là 3. 
Hỏi z tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với x và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu? 
C – ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I - TRẮC NGHIỆM (3 điểm).
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
A
D
B
B
C
C
Điểm
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
II - TỰ LUẬN (7 điểm).
Câu
Đáp án
Điểm
7
7a
Cho hàm số y = f(x) = 2x - .
0.5
0.5
7b
Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: 
x
- 3
- 2
- 1
0
1
2
3
4
f(x)
- 6,5
- 4,5
- 2,5
- 0,5
1,5
3,5
5,5
7,5
Điểm
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
2
8
Gọi thời gian 45 công nhân xây xong ngôi nhà là x (ngày) .	
Vì số công nhân làm và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên ta có: 
Vậy thời gian 45 công nhân xây xong ngôi nhà là 60 (ngày).	
0.5
0.5
1
0.5
9
Ta có: y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 nên 	
z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3 nên 	
Do đó : 	
Vậy z và x tỉ lệ thuận với nhau và hệ số tỉ lệ là .	
0.25
0.25
0.25
0.25
 Ngày 28 tháng 11 năm 2014
 Tổ trưởng duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docDAI_SO_7_TIET_31_MA_TRAN_DAP_AN_CHUAN_TX_PHU_THO.doc