Kiểm tra 15 phút môn: Hình học khối 9

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 668Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút môn: Hình học khối 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 15 phút môn: Hình học khối 9
Trường 	Thứ ... ngày ... tháng năm 2016
Họ và tên: ......................................	kiểm tra 15 phút
Lớp 9 ...	Môn: Hình học 9 
Điểm
Lời phê của Thầy giáo
đề kiểm tra:
Câu1: Khoanh tròn chữ cái trớc đáp án đúng.
 a) Cho ∆ABC vuông tại A, đờng cao AH. Hãy chọn đẳng thức sai trong các đẳng thức sau:
A. AB2 = BC. BH
B. AC2 = CH. CB
C. AB2 = BH.HC
D. AH2 = BH.CH
b) Kết quả của Sin 27015’ (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) là:
A. 0,46
B. 0,64
C. 0,37
D. 0,73
	c) Cho biết Sin = 0,1745. Số đo góc làm tròn đến phút là:
A. 9015’
B. 12022’
C. 1003’
D. 1204’
	d) Cho ∆ ABC vuông tại A, có AC = 6 cm, BC = 12. Số đo góc ACB là:
A. 300
B. 450
C. 600
D. Đáp số khác
	e) Cho hình vẽ. Sin bằng: B
A. 	B. 	C. 	 D. 
	f) Cho hình vẽ. Tgbằng: 	 12 13
A. 	B. 	C. 	 D. A 5 C 
Câu 2: Giải tam giác ABC vuông tại A biết góc B bằng 580, AB = 8cm
. Hết 
BÀI LÀM
.
.........

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_hinh_15p_bai_1.doc