Toán 9 – Phiếu số 9

pdf 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 795Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán 9 – Phiếu số 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 9 – Phiếu số 9
1 
Toán 9 – Phiếu số 9 
Câu 1. Thực hiện phép tính: 
1) 
5 5 5 5
5 5 5 5
 

 
2) 
4 5 6
3 1 3 2 3 3
 
  
3) 
 2 3 2 3
2 3
 

4) 
 
3
5 1
5 2


Câu 2. Cho biểu thức: 
2
3 3
1 : 1
1 1
A x
x x
  
     
   
1) Rút gọn biểu thức A. 
2) Tính giá trị của biểu thức A khi 
3
2 3
x 

3) Tính x biết 
1
2
A  
Câu 3. Cho tam giác DEF có ED = 7cm; D = 400; F = 580 . Kẻ đường cao EI của tam giác đó. Hãy tính: 
(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 1) 
1) Đường cao EI 
2) Cạnh EF 
3) Chứng minh: SDEF = 
1
2
DE.DF. sinD 
Toán 9 – Phiếu số 10 
Câu 1. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức: 
1) 
1 1
1 1a b

 
 với 
1 1
;
2 3 2 3
a b 
 
2)  2 225 1 4 4x y y  với 2; 3x y   
3)  
2
22 9 2 1a a   
Câu 2. Cho biểu thức
1 1 1
4
1 1 2
a a
P a
a a a a
  
      
, (Với a > 0 , a 1) 
1) Chứng minh rằng 
2
1
P
a


2) Tìm giá trị của a để P a . 
Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có 
035 , 6B AB cm  . 
1) Giải tam giác vuông ABC. 
2) Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của tam giác ABC. Tính diện tích AHM. 
3) Xác định số đo của B để 
1
4
AHM ABC
S S 
( Kết quả Số làm tròn đến 2 chữ số thập phân, góc làm tròn đến phút ) 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfToan_9_Phieu_so_9.pdf