Kiểm tra 15 phút Đại số 9 tiết: 11

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 904Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút Đại số 9 tiết: 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 15 phút Đại số 9 tiết: 11
Họ và tên HS:
Lớp : 9/..
KIỂM TRA 15 PHÚT ĐẠI SỐ 9
Tiết: 11
Điểm :
Lời phê của GV: 
 ĐỀ A
Câu1: Thực hiện phép tính:
a) 	b) 
Câu 2: Tìm điều kiện có nghĩa của căn thức:
a) 	b)
Câu 3: 
a) Khử mẫu của căn thức: 	b) Trục căn thức bậc hai ở mẫu: 
Câu 4: Rút gọn biểu thức: 
a) 	b) 
Câu 5: Tìm x:
a) 	b) 
Bài làm: 
Họ và tên HS:
Lớp : 9/..
KIỂM TRA 15 PHÚT ĐẠI SỐ 9
Tiết: 11
Điểm :
Lời phê của GV:
	ĐỀ B
Câu1: Thực hiện phép tính:
a) 	b) 
Câu 2: Tìm điều kiện có nghĩa của căn thức:
a) 	b)
Câu 3: 
a) Khử mẫu của căn thức: 	b) Trục căn thức bậc hai ở mẫu: 
Câu 4: Rút gọn biểu thức: 
a) 	b) 
Câu 5: Tìm x:
a) 	b) 
Bài làm: 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ A
Câu1: Thực hiện phép tính: ( 2 điểm)
a) = 3.5 - 4.4 + (0,75 đ) = 0 (0.25 đ)	
b) = (0,5 đ) = 12 – 7 = 5 (0,5 đ)
Câu 2: Tìm điều kiện có nghĩa của căn thức: (2 điểm)
a) có nghĩa (0,5 đ) (0,5 đ)	
b) có nghĩa (0,5 đ) < 0 (0,25 đ) x < (0,25 đ)
Câu 3: (2 điểm)
a) Khử mẫu của căn thức: 	= (0,5 đ) = (0,5 đ)
b) Trục căn thức bậc hai ở mẫu: = (0,5 đ) = (0,5 đ)
Câu 4: Rút gọn biểu thức: (2 điểm)
a) = (0,5 đ) = 3 - (0,5 đ) = -4 - (0,5 đ)	
b) = 2.5 - 3.4 + - (0,5 đ) 
 = 10 (0,25 đ) = - (0,25 đ)
Câu 5: Tìm x: (2 điểm)
a) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,255 đ) . KL đúng (0,25 	
b) (0,25 đ) (0,25 đ) ĐKXĐ: 
 (0,25 đ) . KL đúng (0,25 đ)
------------------------------------------------
( Đề B tương tự)

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_15_CHUONG_I_DAI_SO_9.doc