Kiểm tra 1 tiết môn: Đại số - Dề I

docx 5 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 587Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Đại số - Dề I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết môn: Đại số - Dề I
Họ và tên: .......................................................................................................... Lớp 9 ................
 Kiểm tra : 1 tiết Môn : Đại số Đề I
Điểm
Lời nhận xét của Thầy, Cô giáo
Đề bài:
Câu 1:( 4 điểm) Cho hàm số y = (2m-1)x + 2 
Xác định m để : 
 a) Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất. 
 b) Hàm số đã cho đồng biến. 
 c) Đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 4).
 d) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 3x
Câu 2: (4 điểm) 
a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy:
(d): y = x - 2
(d’): y = - 2x + 1	
b) Tìm toạ độ giao điểm E của hai đường thẳng (d) và (d’)
c) Hãy tìm m để đồ thị hàm số y = (m - 2)x + m và hai đường thẳng (d), (d’) đồng qui
Câu 3:( 2 điểm) Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b (a0) trong các trường hợp sau:
a) Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và có hệ số góc bằng - 2
b) Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 và đi qua điểm 
B(-2; 1)
Bài làm
Họ và tên: .......................................................................................................... Lớp 9 ................
Kiểm tra : 1 tiết Môn : Đại số Đề II
Điểm
Lời nhận xét của Thầy, Cô giáo
Đề bài:
Câu 1:( 4 điểm) Cho hàm số y = ( 5 m + 3)x - 2 
Xác định m để : 
 a) Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất. 
 b) Hàm số đã cho đồng biến. 
 c) Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; -6).
 d) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 3x +1
Câu 2: (4 điểm) 
a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy:
(d): y = -x + 2
(d’): y = 2x - 1	
b) Tìm toạ độ giao điểm E của hai đường thẳng (d) và (d’)
c) Hãy tìm m để đồ thị hàm số y = (m + 2)x + m và hai đường thẳng (d), (d’) đồng qui
Câu 3:( 2 điểm) Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b (a0) trong các trường hợp sau:
a) Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và có hệ số góc bằng -3
b) Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4 và đi qua điểm 
B(-1; 2)
Họ và tên: .......................................................................................................... Lớp 9 ................
Kiểm tra : 1 tiết Môn : Đại số Đề III
Điểm
Lời nhận xét của Thầy, Cô giáo
Đề bài:
Câu 1:( 4 điểm) Cho hàm số y = ( 4m - 3)x + 2 
Xác định m để : 
 a) Hàm số đã cho là hàm số bậc nhất. 
 b) Hàm số đã cho đồng biến. 
 c) Đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 12).
 d) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 5x -1
Câu 2: (4 điểm) 
a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy:
(d): y = x + 2
(d’): y = - 2x - 1	
b) Tìm toạ độ giao điểm E của hai đường thẳng (d) và (d’)
c) Hãy tìm m để đồ thị hàm số y = (m - 2)x + 2m và hai đường thẳng (d), (d’) đồng qui
Câu 3:( 2 điểm) Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b (a0) trong các trường hợp sau:
a) Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và có hệ số góc bằng 4
b) Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 5 và đi qua điểm 
B(-3 ; 1)
Bài làm

Tài liệu đính kèm:

  • docxDE_KIEM_TRA_CHUONG_2_DAI_SO_9.docx