Bài kiểm tra số 2 Toán 9

doc 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 2067Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra số 2 Toán 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra số 2 Toán 9
BÀI KIỂM TRA SỐ 2
Câu 1: ( 2,0 điểm)
	1) Tính giá trị của biểu thức A = 
	2) Tính giá trị biểu thức B= x3 + 2013x2y - 2014y3 + 2015, biết = 
Câu 2: (2,0 điểm) : 
	1) Cho các số nguyên dương: a1; a2; a3; ; a2015 sao cho : 
	N = a1 + a2 + a3 + + a2015 chia hết cho 30 .
	Chứng minh: chia hết cho 30.
	2) Tìm số tự nhiên có dạng thoả mãn : 
 và với 
Câu 3: ( 2,0 điểm)	
	1) Giải phương trình : = 
	2) Cho a > 0, so sánh với 
Câu 4: (3,0 điểm) : 
	Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại D. Gọi E, F theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của D trên AB, AC. Đặt AC = b, 
AB = c, BC = a, AD = d.
 1) Tính chu vi và diện tích tứ giác AEDF theo d.
 2) Chứng minh rằng : .
 3) Chứng minh rằng : 
Câu 5 ( 1,0 điểm)
	Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
	A= với xy 2

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_HSG.doc