Hướng dẫn giải một số bài tập môn Toán 6

doc 1 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 826Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn giải một số bài tập môn Toán 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn giải một số bài tập môn Toán 6
ĐÁP ÁN TỐN 6
Bài 1:(2.5điểm) Thực hiện các phép tính:
a/ 10.62 – 10. 4 + 10.23 = 10 ( 62- 4 + 23 ) = 10.81 = 810
b/ 25 – [ 49 - ( 23.17 – 23.14)]
= 25 – [ 49 – 23.3 ] = 25 – [ 49 – 69 ] = 25 + 20 = 45
c) 
= 9 . 8 + 15:1 – 8 = 72 + 15 – 8 = 79
Bài 2:(2.5điểm) Tìm x biết:
72 : (x – 10) = 9
x – 10 = 8 x = 18
b) 33 .[(5x – 11) : 2] = 66
 (5x – 11) : 2 = 2 5x – 11 = 4x = 3
[ (22 + 32 ). x + 42] : 52 = 62
[(22 + 32 ). x + 42] = 3224 (22 + 32 ). x = 3182 x = 
Bài 3:(1.5điểm)
Gọi số cây cần tìm là a. 
Bài 4:(0.5điểm) Chứng tỏ rằng: (2101 + 2102 + 2103 ) M ( 298 + 299 + 2100)
Bài 5:(3điểm)
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB ?
A nằm giữa O và B AB = OB – OA = 6 – 3 = 3cm
b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
OA = OB = = 3cm, nên A là trung điểm của đoạn thẳng OB.
c) Gọi điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng IB và OI ?
I là trung điểm của AB nên IB = IA = 1.5cm
OI = IA + OA = 3 + 1.5 = 4.5cm.
----------HẾT----------

Tài liệu đính kèm:

  • docDA 6.doc