Giáo án Hình học 7 - Tuần 1

doc 6 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1029Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 7 - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Hình học 7 - Tuần 1
Ngày soạn
Tuần: 1	 	 
Chương I 	 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC - ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Tiết 1	 
§1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức: Hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh.Nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
2. Kĩ năng:Vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước.Nhận biết được các góc đối đỉnh trong một hình..
 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi sử dụng dụng cụ vẽ hình. Bước đầu tập suy luận
II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
 + Phương tiện dạy học: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ vẽ sẵn các hình ở HĐ1, BT1,2 tr82.
 + Phương thức tổ chức lớp: Phương án tổ chức học tập: nhóm, tập thể, cá nhân.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
 + Ôn tập các kiến thức: Hai tia đối nhau, hai góc kề bù, tính chất của hai góc kề bù
 + Dụng cụ:Thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng nhóm và BT đã cho ở tiết trước 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	1. Ổn định tình hình lớp: (1’) Kiểm tra sỉ số,tác phong của HS.
	2. Kiểm tra bài cũ: (5’)	
Câu hỏi kiểm tra
Dự kiến phương án trả lời
Điểm
-Nêu khái niệm và tính chất hai góc kề bù?
-Nêu tính chất của hai góc kề và bù ?
- Hai góc có tổng số đo 1800 có phải là hai góc kề bù không? Cho ví dụ
-Hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung; hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau.
-Hai góc kề bù có tổng số đo 1800
-Chưa chắc đã kề bù – Nêu được ví dụ
4
 4
 2
Gọi HS nhận xét đánh giá - GV nhận xét ,sửa sai ,đánh giá cho điểm 
3. Giảng bài mới: 
 a. Giới thiệu bài: (3’)
 + Giới thiệu chương I hình học 7 và yêu cầu học tập bộ môn: Sách vở và đồ dùng học tập. 
 + Hai đường thẳng cắt nhau tạo ra các cặp gĩc đối đỉnh.Vậy hai gĩc thế nào gọi là hai gĩc đối đỉnh?
	 b. Tiến trình bài dạy:
Tg
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠTĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
14’
Hoạt động 1 :Thế nào là hai góc đối đỉnh
-Treo bảng phụ đưa hình vẽ sẵn :
 H1
H2
 H3
-Nêu quan hệ về đỉnh và về cạnh của góc O1 và góc O3; góc M1 và M2; góc A và B? 
-Khẳng định O1 và O3 là hai góc đối đỉnh. 
-Thế nào là hai góc đối đỉnh? 
-Gọi HS đọc định nghĩa (SGK,trang 81 ) và ghi định nghĩa về 2 góc đối đỉnh lên bảng
- Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh? 
-Vì sao góc M1 và M2 không phải là hai góc đối đỉnh? 
- Vì sao góc A và góc B không phải là hai góc đối đỉnh? 
Bài tập 1 SGK trang 82
-Gọi HS đọc và điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống 
-Vẽ góc xOy lên bảng ,yêu cầu HS hãy vẽ góc đối đỉnh với góc xOy ? 
-ĐVĐ: Hai góc đối đỉnh có tính chất gì? 
-Quan sát các hình , suy nghĩ
-HS.TBK: 
+H1 Góc O1 và góc O3 chung đỉnh O. Cạnh Oy là tia đối của cạnh Ox, cạnh Oy’ là tia đối của cạnh Ox’.
+H2 Góc M1 và góc M2 chung đỉnh M. Cạnh Ma và Mb đối nhau còn Mc và Md không đối nhau.
+H3 Góc A và góc B không chung đỉnh.
- Là hai góc có chung đỉnh và mỗi cạnh góc này là tia đối của mỗi cạnh góc kia.
- Đọc định nghĩa về 2 góc đối đỉnh và ghi vào vở
-HS.TB: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.
-HSK: Vì Mc và Md không phải là hai tia đối nhau.
- Vì hai góc này không có chung đỉnh và mỗi cạnh của góc này không là tia đối của một cạnh góc kia.
HS.TB đọc và điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống
a) ...Góc xO’y, tia đối
b) ...hai góc đối đỉnh với nhau; Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’
-HS.TBK: Vẽ tia Ox’là tia đối của tia Ox;vẽ tia Oy’ là tia đối của tia Ox. là góc đối đỉnh của xÔy.
1.Thế nào là hai góc đối đỉnh
.
a.Định nghĩa
- Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh góc kia. 
12’
Hoạt động 2 : Tính chất của hai góc đối đỉnh
-Quan sát hai góc đối đỉnh Ô1 và Ô3; Ô2 và Ô4 nêu dự đoán về số đo?
- Yêu cầu dùng thước đo góc kiểm tra dự đoán theo nhóm nhỏ
-Bằng kiến thức hình học 6, hãy chứng minh hai góc đối đỉnh thì bằng nhau? 
-Ngược lai hai góc bằng nhau thì đối đỉnh đúng hay sai? Lấy ví dụ.
-Nhấn mạnh lại tính chất và cho HS ghi vào vở.
-Dự đoán Ô1= Ô3; Ô2 = Ô4
- Đo góc để kiểm tra dự đoán và khẳng định Ô1= Ô3; Ô2 = Ô4
- HS.KG lên bang thực hiện
 Ta có Ô1 + Ô2 = 1800 (kề bù)
 và Ô3 + Ô2 = 1800 (kề bù)
Ô1 + Ô2 = Ô3 + Ô2 
Ô1= Ô3
- Sai, vì theo hình 2, 3 hai góc bằng nhau không đối đỉnh.
-Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
2.Tính chất của hai gĩc đối đỉnh:
- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
 Ô1= Ô3; Ô2 = Ô4
10’
Hoạt động 3 : Củng cố -luyện tập
Bài 2 SGK trang 82 
-Gọi HS đọc đề bài và trả lời 
Bài 4 SGK trang 82
-Gọi HS đọc đề bài
- Gọi HS lên bảng thực hiệnvà yêu cầu cả lớp làm bài vào vở
 Bài 5 SGK trang 82
 -Gọi HS đọc đề bài và cho biết yêu cầu của bài toán? 
- Gọi HS nêu cách vẽ? 
Yêu cầu HS về nhà tinhsoos đo của góc ABC’ và góc ‘CBA’
-HS xung phong trả lời
 a. ... đối đỉnh.
 b.... đối đỉnh 
- HS.TB lên bảng thực hiện, cả lớp làm bài vào vở
-HS.TB: trả lời.
-HS.TBK trả lời
a.Dùng thước đo góc vẽ góc ABC = 560
b. Vẽ góc ABC’ kề bù với góc ABC (vẽ tia đối BC’ của tia BC)
c) Vẽ tia đối BA’ của tia BA
Bài 4:
Ta có: (đối đỉnh)
Nên : 
4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1’)
 - Ra bài tập về nhà:
 + Về nhà làm các bài : 5, 6, 7, 8 trang 83 SGK 
 + Cho hai tia cắt nhau và số đo của một góc, tính số đo các góc còn lại 
 + Vẽ được một góc đối đỉnh với một góc cho trước
 - Chuẩn bị bài mới:
 + Học thuộc lòng định nghĩa và tính chất của hai góc đối đỉnh 
 + Hiểu được suy luận 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau
 + Tiết hôm sau luyện tập, chuẩn bị thước đo góc và thước thẳng.
IV. RÚT KINH NGHIỆM-BỔ SUNG: 
Ngày soạn 17.08.2013 
Tiết 2	 
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU :
Kiến thức: Củng cố định nghĩa và tính chất của hai góc đối đỉnh. 
Kỹ năng:Rèn kỷ năng vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước.Nhận biết góc đối đỉnh trong một hình.
Thái độ : Bước đầu tập suy luận, có ý thức sử dụng dụng cụ khi vẽ hình
II. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
 + Phương tiện dạy học: Thước thẳng, đo góc, bảng phụ ghi bài tập kiểm tra bài cũ, bài 5,9 SGK
 + Phương thức tổ chức lớp: : Hoạt động cá nhân, tập thể, thảo luận nhóm.
2. Chuẩn bị của học sinh:
 + Ôn tập các kiến thức: Hai góc đối đỉnh, tính chất hai góc kề bù, các bài tập cho về nhà.
 + Dụng cụ:Thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng nhóm và làm bài tập đã cho ở tiết trước 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ổn định tình hình lớp: (1’) 
- Kiểm tra sỉ số,tác phong của HS.
- Chuẩn bị kiểm tra bài cũ
	2. Kiểm tra bài cũ: (7’) 
 Câu hỏi
Dự kiến phương án trả lời 
Điểm
-Thế nào là hai góc đối đỉnh? 
-Chỉ ra các cặp góc bằng nhau có trên hình vẽ 
-Nêu được định nghĩa 2 góc đối đỉnh như SGK
- Chỉ ra cắc cặp góc bằng nhau là : Ô1 = Ô3 và 
Ô2 = Ô4
4
 6
-Vẽ góc xAy bằng 300. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy
-Tính số đo góc x’Ay’.
-Vẽ hình đúng
-Tính được số đo góc x’Ay’ =1500	
5
5
Gọi HS nhận xét đánh giá - GV nhận xét ,sửa sai ,đánh giá cho điểm 
3.Giảng bài mới :
a. Giới thiệu bài: (1’) Chúng ta đã được học về định nghĩa, tính chất của hai góc đối đỉnh, nhằm giúp các em nắm chắc các kiến thức đã học, chúng ta qua tiết 2: “Luyện tập”
	b. Tiến trình bài dạy:
Tg
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG
6’
Hoạt động1 Chữa bài tập về nhà
Bài 5 tr82 SGK
-Treo bảng phụ đề bài 5
-Gọi HS lên bảng giải
-Kiểm tra vở bài tập HS dưới lớp 
-Gọi HS nhận xét, góp ý và sửa lại (nếu sai)
-Câu c có cách giải nào khác? Nhanh hơn?
-HS.TBK: Xung phong lên bảng 
a. Vẽ hình
b. 
Ta có: (kề bù) 
 = 1800 – 560 = 1240
c. Tương tự: Góc : C’BA’ = 560
-HS.KG : Góc ABC và A’BC’ là hai góc đối đỉnh.
Bài 5 tr82 SGK
22’
Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1 (Bài 9 tr82 SGK) 
-Treo bảng phụ nêu đề bài , gọi HS đọc đề
- Gọi HS lên bảng vẽ hình, cả lớp làm bài vào vở
-Có nhận xét gì về góc x’Ay và góc xAy’? 
-Gọi HS nêu tên hai góc vuông không đối đỉnh? 
 -Gọi HS nhận xét, góp ý . GV chốt lai kiến thức liên quan qua bài tập.
Bài 2 (Bài 6 tr83 SGK) 
-Gọi HS đọc đề bài
-Khi vẽ hai đường thẳng cắt nhau tạo thành góc 470, ta cần tiến hành theo các bước nào? 
-Đọc tên các góc còn lại có trên hình vẽ ? 
-Gọi HS lên bảng tính số đo các góc đó? 
Gv chốt lại kiến thức liên quan.
Bài 3 (Bài 7 tr83 SGK) 
-Gọi HS đoc to rõ đề bài
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm.theo kỷ thuật khăn trải bàn trong 4 phút
-Nhận xét bài làm của các nhóm
- Đọc đề , suy nghĩ , vẽ hình 
-HS.TB góc x’Ay và góc xAy’là hai góc vuông và đối đỉnh 
-Vài HS.TBY: đứng tại chỗ trả lời :xÂy và x’Ây ; xÂy và xÂy’; xÂy’ và x’Ây’ ; x’Ây’ và x’Ây
 -HS.TBY đọc to ,rõ đề bài
-HS.TBK:trả lời
+ Vẽ góc xÔy = 470
+ Vẽ tia đối Ox’ của Ox, vẽ tia đối Oy’ của tiaOy
Ta có hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tạo O tạo thành xÔy = 470
-HS.TBY: trả lời
-HS.TBK ;Tính
x’Ôy’ = xÔy = 470
x’Ôy = xÔy’ = 1330
-Hoạt động nhóm : Các nhóm thảo luận và viết vào bảng phụ.
Ô1= Ô4 ; Ô2 = Ô5; Ô3 = Ô6 ; xÔz = x’Ôz ; yÔx’ = y’Ôx’;
xÔy’ = x’Ôy 
Bài 1 (Bài 9 tr82 SGK) 
+ Vẽ hình 
Tên hai góc vuông không đối đỉnh: xÂy và x’Aây 
hoặc xÂy và xÂy’ ; 
 xÂy’ và x’Ây’
 x’Ây’ và x’Ây 
Bài 2 (Bài 6 tr83 SGK) 
 Vì xÔy và x’Ôy’ đối đỉnh 
Nên xÔy = x’Ôy’ = 470
Vì xÔy và x’Ôy kề bù 
Nên xÔy + x’Ôy = 1800
x’Ôy = 1800 - 470 = 1330
 x’Ôy = xÔy’ = 1330
Bài 3 (Bài 7 tr83 SGK) 
Tên các cặp góc bằng nhau Ô1= Ô4 ; Ô2 = Ô5 ; Ô3 = Ô6
 xÔy’ = x’Ôy; xÔz = x’Ôz;
 zÔy’ = z’Ôy 
6’
Hoạt động 2 : Củng cố
- Nhắc lại thế nào là hai góc đối đỉnh?
- Tính chất của hai góc đối đỉnh 
- Làm bài tập 7 SBT trang 74 
( Treo bảng phụ )
- Vài HS nhắc lại định nghĩa hai góc đối đỉnh 
- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. 
- Vài HS trả lời 
+ Chọn a đúng 
+ câu b sai 
(dùng hình vẽ bác bỏ ý kiến sai)
Bài tập 7 SBT trang 74 
Câu a đúng 
Câu b sai 
4. Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(2’)
 - Ra bài tập về nhà:
 +Về nhà làm các bài : 8, 10 trang 83 SGK
 - Chuẩn bị bài mới:
 + Học lại các kiến thức lý thuyết ở tiết trước 
 + Xem lại các BT đã giải 
 + Ôn kiến thức:Trung điểm của đoạn thẳng.
 + Đọc trước bài §2“Hai đường thẳng vuông góc.” chuẩn bị thước thẳng và thước Êke.
IV. RÚT KINH NGHIỆM-BỔ SUNG: 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 1.H7.doc