Đề kiểm tra định kỳ - Học kì I năm học 2012 - 2013 môn: Toán 7

doc 5 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 872Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ - Học kì I năm học 2012 - 2013 môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra định kỳ - Học kì I năm học 2012 - 2013 môn: Toán 7
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ I
Năm học: 2012 - 2013
Môn: Toán – Lớp 7 ( Phần đại số ) 
Bài số 2; Đề số 2
I. Mục đích đề kiểm tra
1. Phạm vi kiến thức
- Chương I : Từ tiết 1 đến tiết 21
2. Mục đích
* Học sinh: + Đánh giá việc nhận thức kiến thức về chương I Số hữu tỉ - Số thực.
 + Đánh giá kỹ năng vận dụng vào giải bài tập
* Giáo viên: Biết được việc nhận thức của học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp.
II. Hình thức kiểm tra
- Kiểm tra tự luận 100%.
III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
 Cấp độ 
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
(8 tiết)
- Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.
- Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
3
4,0
40%
1
1,0
10%
4
5,0
50%
2. Tỉ lệ thức.
(5 tiết)
Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
3,0
30%
1
3,0
30%
3. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn số.
 Tập hợp số thực R.
(8 tiêt)
- Biết khái niệm căn bậc hai của một số không âm. 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
2,0
20%
1
2,0
20%
Tổng số câu 
1
3
2
6
Tổng số điểm
 Tỉ lệ %
2,0
20%
4,0
40%
4,0
40%
10 điểm
100%
PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG ẢNG
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
Năm học 2012 - 2013
––––––––––––––––
Môn: Toán 7
Họ và tên:
(Thời gian làm bài 45 phút)
Lớp:. 
Bài số: 2
Điểm bài kiểm tra
Giáo viên chấm
Lời phê
ĐỀ BÀI
Câu 1 (2,0 điểm): Thế nào là căn bậc hai của một số a không âm ?
 Áp dụng : Tính ; 
Câu 2 (4,0 điểm): Thực hiện phép tính (Bằng cách hợp lý nếu có thể)
 a) (- 8,43 . 25). 0,4 b) c) 2 – 1,8 : (- 0,75) 
Câu 3 (1,0 điểm): Viết các phân số , , , dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
Câu 4 (2,0 điểm): 
 Ba lớp 7A, 7B và 7C làm kế hoạch nhỏ thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn biết rằng số giấy vụn thu được của 3 lớp lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn của mỗi lớp thu được .
Câu 5 (1,0 điểm): Tìm x và y biết rằng (x – 0,2)10 + (y + 3,1)20 = 0
BÀI LÀM
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT. HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn: Toán - Lớp 7
Bài số: 2; Đề số 2
Câu
Ý
Đáp án
Điểm
Câu 1
(2,0 đ)
Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a
 = 7 ; = 
1,0 đ
1,0 đ
Câu 2
(4,0 đ)
a
(- 8,43 . 25). 0,4 = (25 . 0,4) . (- 8,43)= 10. (- 8,43) = -84,3 
1,0 đ
b
1.5 đ
c
 2 – 1,8 : (- 0,75) =
1.5 đ
Câu 3
(1,0 đ)
, , , 
1,0 đ
Câu 4
(2,0 đ)
Gọi số giấy vụn thu được của các lớp 7A , 7B , 7C lần lượt là a,b,c (kg) 0 < a, b, c < 120
Theo bài ra ta có và a + b + c = 120 
Áp dụng tính chất của dãy TSBN: 
=> = = 
=> a = 9 . 5 = 45 
=> b = 7 . 5 = 35 
=> c = 8 . 5 = 40
Trả lời: Số giấy thu được của các lớp 7A, 7B và 7C lần lượt là: 45 kg, 35 kg, 40 kg.
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Câu 5
(1,0 đ)
(x – 0,2)10 + (y + 3,1)20 = 0
(x – 0,2)10 = 0 và (y + 3,1)20 = 0
x = 0,2 và y = -3,1
0,5 đ
0,5 đ
Lưu ý: HS trình bày bài làm theo cách khác đúng vẫn được điểm tối đa.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kt_1_tiet_chuong_1_dai_7_co_dap_an_ma_tran.doc