Giáo án Dạy thêm Toán 7 - Chủ đề 6: Tiên đề Ơ-Clít về đường thẳng song song. Từ vuông góc đến song song

docx 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1512Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Dạy thêm Toán 7 - Chủ đề 6: Tiên đề Ơ-Clít về đường thẳng song song. Từ vuông góc đến song song", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Dạy thêm Toán 7 - Chủ đề 6: Tiên đề Ơ-Clít về đường thẳng song song. Từ vuông góc đến song song
Chủ đề : tiên đề ơclít. từ vuông góc đến song song
+Ngày soạn : 17/ 10/2013
+Ngày dạy : 21 /10/2013
I. Mục tiêu: học xong chủ đề nay HS cần đạt được chuẩn KTKN sau : 
 1. Kiến thức : - củng cố định nghĩa, tính chất dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.
 2. Kỷ năng : - Bước đầu học sinh biết cách lập luận để nhận biết hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.
 3. Thỏi độ : Cẩn thận, chớnh xỏc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Bảng phụ, êke, thước đo góc, thước thẳng.
2. Học sinh: 	
III. Tiến trình lên lớp:
Hoạt động của thầy và trò
Ghi bảng
O
x
y
O'
x'
y'
GV hướng dẫn HS CM
GV đưa bài tập lên bảng phụ.
? Bài toán yêu cầu gì? 
HS lần lượt lên bảng trình bày.
GV đưa bảng phụ bài tập 3.
C
B
A
D
E
G
1
500
c
b
a
2
1300
HS hoạt động nhóm sau đó báo cáo kết quả.
I. Kiến thức cơ bản:
a, Định nghĩa:
b, Tính chất:
c, Dấu hiệu nhận biết:
II. Bài tập:
Bài tập 1: Cho và là hai góc tù: Ox//O'x'; Oy // O'y'. 
CMR = 
* Nhận xét:
Hai góc có cạnh tương ứng song song thì:
- Chúng bằng nhau nếu cả hai góc đèu nhọn hoặc đều tù.
- Chúng bù nhau nếu 1 góc nhọn 1 góc tù.
C
B
A
D
E
G
1
1
c
b
a
1
d
Bài tập 2: Xem hình vẽ bên (a//b//c). Tính 
Giải
Ta có 
Lại có 
Ta có: (So le trong)
Ta có: (Trong cùng phía)
 ị = 700
Bài tập 3: 
Cho hình vẽ sau:
a, Tại sao a//b?
b, c có song songvới b không?
c, Tính E1; E2
Bài 4: Cho Ax // By ; = 600 ; = 1000 (hỡnh vẽ bờn) . Tớnh gúc ?
Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng đi qua O và song song với Ax
Bài 5: Cho gúc khỏc gúc bẹt. Gọi OM là tia phõn giỏc gúc Vẽ cỏc tia OC, OD lần lượt là tia đối của tia OA và OM
	1/ Chứng minh: 
	2/ Biết = 1100. Tớnh gúc ?
Hướng dẫn
 Bài 4: 
 Qua O vẽ đường thẳng song với Ax. 
 = 600 (gúc soletrong do Ot // Ax)
Khi đú: = 1000 – 600 = 400 (1,5đ)
Ta lại cú: (gúc soletrong do By // Ot)
Vậy (1,5đ)
 Bài 5 	1/ Chứng minh: (2đ)
	Ta cú: (do OM là phõn giỏc )
	 Mà:	 (gúc đối đỉnh)
	Suy ra: 
 2/ Biết = 1100. Tớnh gúc ? (2đ)
	Vỡ OM là tia phõn giỏc gúc 
	Suy ra: = 
	Vậy: = 550 
IV. RÚT KINH NGIỆM
	........................
	........................
	........................	........................
	........................

Tài liệu đính kèm:

  • docxChủ đề 6. Tiên đề Ơ-clít về đường thẳng song song. Từ VGóc đến song song.docx