Đề thi violympic cấp tỉnh môn Toán Lớp 7 - Vòng 18 - Năm học 2016-2017

doc 4 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/11/2023 Lượt xem 162Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi violympic cấp tỉnh môn Toán Lớp 7 - Vòng 18 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi violympic cấp tỉnh môn Toán Lớp 7 - Vòng 18 - Năm học 2016-2017
Vòng 18 Thi cấp Tỉnh Violympic Toán lớp 7 – NH 2016 – 2017
Bài thi số 1 – Đập dế
1) 
450
A. 450	B. 600	C. 300	D. 900
2)
f(- 1) = 4
A. f(- 4) = - 13	B. f(2) = - 1	C. f(1) = 2	D. f(- 1) = 4
3) 
(1) và (4)	
A. (2) và (3)	B. (1) và (4)	C. (2) và (4)	D. (3) và (4) 
4)
6 người
A. 7 người	B. 6 người	C. 5 người	D. 8 người
5)
15
A. 8	B. 11	C. 15	D. 4
6)
24
A. 120	B. 30	C. 24	D. 20
7)
x = 4
A. x = 3	B. x = 5	C. x = 4	D. x = 2
8)
5
A. 6	B. 5	C. 4	D. 3
9)
2
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
10)
8
A. 1	B. 2	C. 6	D. 8
Bài thi số 2 – Đừng để điểm rơi
1)	
1
2)
0
3)
0
4)
6
5)
4; 6; 8
6)
1
7)
13
8)
2
9)
18; 42; 33
10)
1
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Bài thi số 3 – Điền vào chỗ trống
Câu 1:
Giá trị của biểu thức  tại  là một số nguyên chia hết cho 8. Giá trị nguyên dương nhỏ nhất của thỏa mãn tính chất trên là 
Câu 2:
Tính giá trị của biểu thức  với  
Trả lời:  
Câu 3:
Tìm , biết 
Trả lời: 
Câu 4:
Tam giác cân  có  Vậy số đo góc   
Câu 5:
Tính giá trị của biểu thức  biết  và 
Trả lời:  
Câu 6:
Cho  và  Tính 
Câu 7:
Giá trị của biểu thức  là 
Câu 8:
Cho tam giác , tia phân giác của góc  cắt  tại .Biết  và  Số đo góc  của tam giác  là  
Câu 9:
Tính giá trị của biểu thức 
Trả lời:  
Câu 10:
Tính độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông biết tỉ số các cạnh góc vuông là 3 : 4, chu vi của tam giác bằng 36cm. 
Trả lời: Độ dài cạnh góc vuông của tam giác đó là  cm.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_violympic_cap_tinh_mon_toan_lop_7_vong_18_nam_hoc_201.doc