Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm học 2014 - 2015 môn: Toán

pdf 1 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1225Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm học 2014 - 2015 môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm học 2014 - 2015 môn: Toán
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TỈNH NINH BÌNH 
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2014 - 2015 
Môn: TOÁN 
Ngày thi: 26/6/2014 
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 
Đề thi gồm 05 câu trong 01 trang 
Câu 1 (2,5 điểm). 
a. Tìm giá trị của x để biểu thức sau có nghĩa: A = 12 x . 
b. Rút gọn biểu thức: B = 30027332  . 
c. Giải hệ phương trình: 





1
032
yx
yx
Câu 2 (2,0 điểm). Cho phương trình: x2 – 2(m – 1)x + m – 5 = 0 (1), (x là ẩn, 
m là tham số). 
a. Giải phương tình với m = 2. 
b. Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với 
mọi giá trị của m. Tìm m để biểu thức P = 22
2
1 xx  đạt giá trị nhỏ nhất. 
Câu 3 (1,5 điểm). Một xe máy đi từ A đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cngx đi từ 
A đến B với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy là 10 km/h. Biết rằng ô tô và 
xe máy đến B cùng một lúc. Tính vận tốc của mỗi xe, với giả thiết quãng 
đường AB dài 200km. 
Câu 4 (3,0 điểm). Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi C là điểm 
chính giữa của cung AB, M là một điểm bất kì trên cung AC (M khác A và C). 
Đường thẳng BM cắt AC tại H. Kẻ HK vuông góc với AB (K thuộc AB). 
a. Chứng minh tứ giác CBKH là tứ giác nội tiếp. 
b. Chứng minh CA là tia phân giác của KCM ˆ . 
c. Trên đoạn thẳng BM lấy điểm E sao cho BE = AM. Chứng minh tam 
giác ECM là tam giác vuông cân. 
Câu 5 (1,0 điểm). Cho I là một điểm bất kì thuộc miền trong tam giác ABC. 
Các đường thẳng AI, BI, CI tương ứng cắt các cạnh BC, CA, AB tại các điểm 
M, N, P. Tìm vị trí của điểm I sao cho Q = 
IP
IC
IN
IB
IM
IA
.. đạt giá trị nhỏ nhất. 
------HẾT------ 
Họ và tên thí sinh: .. Số báo danh: 
Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1: 
 Giám thị 2: 
. 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfDe-L10-NinhBinh-2014-2015-Toan.pdf