Đề thi tuyển sinh Lớp 10 THPT chuyên Tin Quốc học môn Toán - Năm học 2008-2009 - Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế (Có đáp án)

doc 5 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 07/06/2024 Lượt xem 33Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển sinh Lớp 10 THPT chuyên Tin Quốc học môn Toán - Năm học 2008-2009 - Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tuyển sinh Lớp 10 THPT chuyên Tin Quốc học môn Toán - Năm học 2008-2009 - Sở GD & ĐT Thừa Thiên Huế (Có đáp án)
	Sở Giáo dục và đào tạo	Kỳ THI TUYểN SINH LớP 10 chuyên Tin QuốC HọC
	Thừa Thiên Huế	Môn: TOáN - Năm học 2008-2009
	Đề chính thức	Thời gian làm bài: 150 phút 
	Đề gồm 02 trang 
Bài 1: (1,5 điểm)
Cho biểu thức 
Tìm để biểu thức có nghĩa và rút gọn .
Không dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị của khi .
Bài 2: (1,5 điểm)
Giải hệ phương trình: 
Bài 3: (2,0 điểm)
Hai bác nông dân đem trứng ra chợ bán với tổng số trứng của hai người là 100 quả. Số trứng của hai người không bằng nhau, nhưng hai người bán được một số tiền bằng nhau. Một người nói với người kia: "Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của anh thì tôi bán được 90 000 đồng". Người kia nói: "Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của chị thì tôi chỉ bán được 40 000 đồng thôi". Hỏi mỗi người có bao nhiêu trứng và giá bán mỗi quả trứng của mỗi người là bao nhiêu ?
Bài 4: (3,0 điểm)
Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó và điểm D ở ngoài đường thẳng AB sao cho . Chứng minh rằng AD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD.
Dựng một tam giác EFG, biết FG = 6 cm, và diện tích của tam giác EFG bằng 12 cm2. 
Một chiếc cầu được thiết kế như hình dưới đây có độ dài đoạn PQ = 32m, chiều cao MH = 4m. Biết rằng là cung của một đường tròn. Hãy tính độ dài cung (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).
Q
P
Bài 5: (2,0 điểm)
Trong bảng sau (gồm nhiều dòng và nhiều cột), mỗi ô (được xác định vị trí bởi số thứ tự dòng và số thứ tự cột) chứa một giá trị số theo quy tắc sau: 
1
2
3
4
5
1
2008
2007
2006
2005
2004
2
2007
2005
2003
2001
1999
3
2006
2003
2000
1997
1994
4
2005
2001
1997
1993
1989
5
2004
1999
1994
1989
1984
- Dòng 1 bắt đầu bởi ô có giá trị 2008. Tiếp theo, ô trong cột có giá trị bằng giá trị của ô trong cột kế trước (cột ) trừ đi 1. 
- Dòng 2 bắt đầu bởi ô có giá trị 2007. Tiếp theo, ô trong cột có giá trị bằng giá trị của ô trong cột kế trước (cột ) trừ đi 2. 
- Dòng 3 bắt đầu bởi ô có giá trị 2006. Tiếp theo, ô trong cột có giá trị bằng giá trị của ô trong cột kế trước (cột ) trừ đi 3.
- Cứ thế tiếp tục cho các dòng còn lại.
Tìm giá trị của số chứa trong ô ở dòng 10, cột 20.
Tìm các ô chứa số có giá trị 0 trong bảng. Giải thích cách tìm. 
Hết	
SBD thí sinh: ...............	 Chữ ký GT1: ................................
Sở Giáo dục và đào tạo	Kỳ THI TUYểN SINH LớP 10 chuyên tin QUỐC HỌC 
	Thừa Thiên Huế	 Môn: TOáN - Năm học 2008-2009
	Đề chính thức	Đáp án và thang điểm
Bài
ý
Nội dung
Điểm
1
1,50
1.a
+ 
 Điều kiện để biểu thức có nghĩa: 
+ 
0,25
0,25
0,25
0,25
1.b
+ Ta có: .
Khi đó: 
0,25
0,25
2
1,50
+ Giải (2) ta được: , thay vào (1): .
Vậy hệ phương trình có hai nghiệm: và 
0,50
0,50
0,50
3
2,0
Gọi số trứng của người thứ nhất là x (0 < x < 100, x và x ạ 50) thì số trứng của người thứ hai là 100 - x.
Gọi a (đồng) và b (đồng) lần lượt là giá bán mỗi quả trứng của người thứ nhất và của người thứ hai. Theo giả thiết: 
 và 
Số tiền bán trứng của hai người bằng nhau, nên:
Giải phương trình ta được: . Chỉ có x = 40 thích hợp.
0,25
1,0
Số trứng của người thứ nhất là 40 (quả) và số trứng của người thứ hai là 60 (quả)
Giá bán mỗi quả trứng của người thứ nhất là 1500 đồng và của người thứ hai là 1000 đồng
0,75
4
3,0
4a
+ Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. + Ta có: 
+ Hai tam giác ABD và ADC có: 
Góc A chung và 
 Vậy hai tam giác ABD và ADC đồng dạng (c.g.c).
Suy ra: hay sđ
Do đó AD là tiếp tuyến của (O).
0,50
0,50
4b
+ Chiều cao tam giác cần dựng: EH = 4 cm
+ Dựng đoạn FG = 6 cm.
 Dựng cung chứa góc trên đoạn FG.
 Dựng đường thẳng xy // FG cách xy một khoảng 4 cm sao cho xy cắt cung tròn vừa dựng tại E.
 Khi đó tam giác EGF là tam giác cần dựng.
+ Hình vẽ thể hiện các bước dựng.
0,25
0,50
0,25
4c
+ Gọi R là bán kính đường tròn chứa cung PMQ. 
Ta có: 
(độ)
suy ra (độ)
Độ dài cung là: 
0,50
0,50
5
2,0
5.a
Ô đầu tiên của dòng 1 (ô dòng 1, cột 1) có giá trị là: 2009 1 = 2008;
Ô đầu tiên của dòng 2 (ô dòng 2, cột 1) có giá trị là: 2009 2 = 2007;
Ô đầu tiên của dòng 3 (ô dòng 3, cột 1) có giá trị là: 2009 3 = 2006;
...
Ô đầu tiên của dòng 10 (ô dòng 10, cột 1) có giá trị là: 2009 10 =1999;
Ô dòng 10, cột 2 có giá trị là: 1999 10; Ô dòng 10, cột 3 có giá trị là: 1999 10´2 = 1989; ...; Ô dòng 10, cột 20 có giá trị là: 1999 10´19 = 1809.
Vậy ô ở dòng 10, cột 20 chứa giá trị là: 1809.
1,0
5.b
+ Tổng quát: 
Ô dòng i cột 1 là: 2009 i
Ô dòng i cột k là: 
Do đó ô chứa giá trị 0 có i và k thỏa mãn: 
Ta có: 
Nên các ô chứa giá trị 0 là các ô có tọa độ (dòng ; cột) là: 
(1 ; 2009) , (2009 ; 1) , (7 ; 287) , (287 ; 7) , (41 ; 49) , (49 ; 41)
0,50
0,50
Ghi chú: - Học sinh làm cách khác đáp án nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.
 - Điểm toàn bài không làm tròn.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_lop_10_thpt_chuyen_tin_quoc_hoc_mon_toan_n.doc