Đề thi Lịch sử văn minh thế giới

pdf 7 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 26/07/2022 Lượt xem 272Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Lịch sử văn minh thế giới", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Lịch sử văn minh thế giới
 ĐỀ THI 
 LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI 
ĐỀ SỐ 1: 
Câu 1 : (4đ) 
Có ý kiến cho rằng, hầu hết các loại chữ viết ở Phương Đông cổ đại đều trở thành tử ngữ. 
Theo Anh (chị) ý kiến trên đúng hay sai? Dựa vào thành tựu chữ viết của nền văn minh 
Ai Cập cổ đại, hãy chứng minh. 
Câu 2 : (5đ) 
Khái niệm Phương Đông, Phương Tây thời cổ trung đại ? Hãy so sánh sự khác nhau cơ 
bản giữa đặc điểm chung cơ sở hình thành về điều kiện tự nhiên của Phương Đông và 
Phương Tây thời cổ đại 
Câu 3 : Chọn 1 đáp án đúng nhất: 
3.1. Tác giả vở bi kịch "Promete bị xiềng" trong văn học Hy Lạp cổ đại là: (0.5đ) 
A. Etsin 
B. Ơripít 
C. Arixtốphan 
D. Cơrát 
3.2. Thời cổ đại, người Hoa Hạ gọi khối cư dân cư trú ở phía Đông khu vực mình sinh 
sống là : (0.5đ) 
A. Người Nhung 
B. Người Địch 
C. Người Man 
D. Người Di 
ĐỀ SỐ 2: 
Câu 1: (8 điểm) 
Anh (Chị) hãy trình bày 4 phát minh lớn về kĩ thuật trong nền văn minh Trung Hoa cổ - 
trung đại. 
Câu 2: Chọn đáp án đúng (2 điểm) 
2.1 Tiêu chí hàng đầu xác định một nền văn minh là khi có sự xuất hiện của 
A. Con người 
B. Chữ viết 
C. Nhà nước 
D. Cả b và c đều đúng 
2.2 Phần lớn biên giới phía Nam của Ai Cập cổ đại tiếp giáp với: 
A. Địa Trung Hải 
B. Hồng Hải 
C. Cao nguyên Nubi 
D. Kênh đào Suez 
ĐỀ SỐ 3: 
Câu 1 (5 đ) 
Khái niệm phương Đông - phương Tây?Khái quát những điểm khác nhau cơ bản giữa 
văn minh phương Đông và văn minh phương Tây thời kỳ cổ đại. 
Câu 2 (5 đ) 
Anh (Chị) hãy phân tích những tiền đề, quá trình hình thành và phát triển chữ viết trong 
nền văn minh Hy Lạp và la Mã cổ đại. 
ĐỀ SỐ 4: 
Câu 1: Khái niệm Phương Đông, Phương Tây thời cổ trung đại. So sánh những điểm 
khác nhau căn bản trong điều kiện về tự nhiên dẫn đến sự hình thành các nền văn minh 
Phương Đông và Phương Tây thời cổ đại. (5đ) 
Câu 2: Trình bày những nội dung cơ bản trong đường lối trị nước của trường phái Pháp 
gia trong lịch sử văn minh Trung Hoa. (4đ) 
Câu 3: Chọn một đáp án đúng: 
3.1 Nhà nước Athen thống nhất chữ viết vào thời gian nào: 
a. TK VIII TCN 
b. TK VII TCN 
c. TK III TCN 
c. TK V TCN 
3.2 Trị số Pi=3,16 là thành tựu của nền văn minh: 
a. Văn minh Trung Hoa 
b. Văn minh Lưỡng Hà 
c. Văn minh Ai Cập 
d. Văn minh Ấn Độ 
ĐỀ SỐ 5: 
Câu 1: (5đ) 
Có ý kiến cho rằng " thời cổ đại, các nền văn minh Phương Đông là văn minh sông nước, 
văn minh nông nghiệp, văn minh khép kín và văn minh đồ đồng". Theo anh/ chị ý kiến 
trên đúng/ sai. Hãy chứng minh. 
Câu 2: (4đ) 
Hãy trình bày những thành tựu về lĩnh vưv5 chữ viết trong nền văn minh Hy Lạp và La 
Mã thời cổ đại. 
Câu 3: (1đ) 
Vẽ sơ đồ khái quát về kết cấu xã hội ở Phương Đông thời cổ đại. :7: 
ĐỀ SỐ 6: 
Câu 1: (5 điểm) 
Bằng những kiến thức đã học, anh/ chị hãy phân tích những yếu tố làm cho Phương Đông 
xuất hiện các nền văn minh sớm hơn Phương Tây. 
Câu 2: (5 điểm) 
Có ý kiến cho rằng: "Hầu hết nhưng thành tựu trong lĩnh vực KHTN của Hy Lạp cổ đại 
đều có sự kế thừa từ những tri thức KHTN của các nền văn minh Phương Đông cổ đại". 
Theo anh/chị ý kiến đó đúng hay sai? Tại sao? 
ĐỀ SỐ 7: 
Câu 1. Anh (Chị) hãy phân tích khái quát và so sánh nhữung đặc điểm chung cơ sở về 
điều kiện tự nhiên giữa các nền văn minh Phương Đông và các nền văn minh Phương 
Tây thời cổ đại. 
Câu 2. Anh (Chị) hãy trình bày và phân tích những hệ quả cơ bản của phong trào phát 
kiến địa lý ở Tây Âu cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI. 
ĐỀ SỐ 8: 
Phần 1 tự luận (5đ) 
Trình bày thành tựu của KHTN Ai cập cổ đại. 
Phần 2 trắc nghiệm 
1. Pi = 3.16 là thành tựu của nền văn minh nào.-> Ai Cập/25 
2. Thần sông Nin tên gì. -> Osiris/28 
3. Luật hammurabi gồm bao nhiêu điều. -> 282 điều của Lưỡng Hà/39 
4. Thuật ngữ văn minh ban đầu có nghĩa là gì. -> khai hóa./6 
5. Tử thư là tác phẩm của nền văn minh nào. -> Ai Cập/24 
6. Hải đăng alexandria dc lấy theo tên của A. 1 dịa danh, B. 1 hải danh, C. 1 vị vua, D. 1 
ngôi làng -> Tên vua/Wiki 
7. Thần bảo hộ y học NingZita là vị thần của người nào??? ----->Lưỡng Hà/37 
8. Trường ca Ghilgamesh là của nền van minh nào. -> Lưỡng Hà/33 
9. Tử thư là tác phầm của người...... -> tác phẩm dành cho người chết của người Ai Cập 
10. Nhà hạ thành lập vào thời gian nào.-> 21 đến 16 TCN/... 
11. Văn minh cress-mycence bị hủy diệt vào thời gian nào. -> TK 12 TCN/80 
12. Phong, nhã, tụng có trong tác phẩm nào.-> Kinh thi/62 
13. Người thổ dân sông Ấn là người... -> Dravida/48 
14. Văn minh lưỡng Hà nằm giữa 2 con sông..(cụ thể Đông&tây) -> Tigris & 
Euphrates/30 
ĐỀ SỐ 9: 
Câu tự luận: 
Trình bày những đặc điểm chung cơ sở hình thành về điều kiện tự nhiên của Phương 
Đông. 
Một số câu trắc nghiệm: 
1. Hêrodot: cha đẻ của ngành sử học phương Tây -> Heodot/88 
2. Phía Đông Ai Cập là Hồng Hải -> bản đồ/21 
3. Imhotep thiết kế kim tử tháp Dioser -> /27 
4. Lưỡng Hà: cơ số 60, Bảng Plimton 322 -> /35 
5. Đạo Hồi ở Arap -> /45 
6. Người Trung Quốc gọi cư dân phía Đông là người Di -> ở phía đông là Di (夷), ở phía 
tây là Nhung (戎) và ở phía bắc là Địch (狄); còn nước họ là quốc gia văn minh ở giữa 
nên họ gọi là Trung Hoa hay Trung Quốc. 
7. Nhà Hạ: nhà nước chiếm hữu nô lệ đầu tiên ở TQ -> 58 
8. Eschyle với vở Promete bị xiềng -> 87 
9. Thales: nhà toán học, nhà thiên văn học đầu tiên; người đo được chiều cao của kim tử 
tháp đầu tiên mà không cần leo lên đỉnh -> 89 
10. Đền Paethenon ở Hy Lạp /93 
11. Anghen gọi SEneque là cha đỡ đầu của kito giáo -> /97 
12, Nhà nước Lama ra lệnh ngừng đàn áp đạo Kito vào năm 311 / 100 
13. Đạo luật hà khắc nhất Hi lạp: Dracon / 101 
14. Nơi buôn bán nô lệ lớn nhất ở Hi Lạp là Pire -> Đê-lốt, Pi-rê đã trở thành những 
trung tâm buôn bán nô lệ lớn của thế giới cổ đại. 
ĐỀ SỐ 10: 
I. Phần tự luận 
Có ý kiến cho rằng: "Về bản chất, chữ viết Trung Hoa không thay đổi". Theo a/c, đúng 
hay sai? Giải thích dựa vào những thành tựu về chữ viết của ng` Trung Hoa? 
II. Phần trắc nghiệm 
Năm 551 TCN, Bô luật nào được ban hành, khắc trên những miếng đồng -> luật mười 
bảng/P.102 
Tác giả của thuyết Địa tâm -> Ptolemée/106 
Tượng Lực sĩ ném dĩa thuộc nền văn minh nào -> Lực sĩ ném đĩa của Myron của Hy 
Lạp/94 
Luật viễn-cận của nước nào -> /95 
Thế kỉ vàng của Hy Lạp cổ đại -> 5 TCN/81 
Kiến trúc La Mã thoát khỏi kiến trúc Hy Lạp vào TK mấy -> thứ 3 TCN/93 
Nơi sinh của Archimede -> /90 
Người đặt nền móng cho ngành cơ học -> Achimede/91 
Người đầu tiên biết dùng rượu để gây mê trước khi phẫu thuật -> Hoa Đà/67 
Người sáng tạo ra kĩ thuật làm giấy -> người trung quốc - hoan quan Thái Luân/68. 
Khổng Tử sáng lập Nho gia vào thời nào -> thời Xuân Thu - Chiến quốc /71 
Tác giả của bộ Sử kí -> Tư Mã Thiên/64 
Thuộc tính cơ bản của văn hoá -> giá trị/6 
Thuộc tính cơ bản của văn minh -> tiến bộ/7 
Hai nền văn minh nào hình thành sớm nhất -> Ai Cập, Lưỡng Hà/15 
Thời kì "Đêm trường trung cổ" diễn ra trong khoảng thời gian nào -> TK 5-10/105 
Thời kì "Văn hoá phục hưng" thời Carolingien diễn ra trong khoản thời gian nào -> 
Carolingien dưới thời cai trị của Charlemagne (768-814). 
ĐỀ SỐ 11: 
1. Phần tự luận (5đ) 
Anh chị hãy trình bày những cơ sở về điều kiện tự nhiên hình thành các nền văn mình 
Phương Đông cổ đại. 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_lich_su_van_minh_the_gioi.pdf