Đề thi lại môn Toán 7 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Lê Quý Đôn

doc 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 15/11/2023 Lượt xem 101Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi lại môn Toán 7 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Lê Quý Đôn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi lại môn Toán 7 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Lê Quý Đôn
PHÒNG GD & ĐT YÊN KHÁNH
Trường THCS Lê Quý Đôn
ĐỀ THI LẠI MÔN TOÁN 7
Năm học 2017-2018
Thời gian làm bài 60 phút
Đề bài
Câu 1: ( 1 điểm). Tìm x biết:
 	 a/ 3,5 + x = 5,3
 	 b/ 5,2 – ( 3+x) = 1,8
Câu 2: ( 2 điểm). Ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3:4:5 và chu vi của tam giác là 24 cm. Tìm số đo mỗi cạnh của tam giác.
Câu 3: ( 2 điểm) : Tìm hệ số và bậc của các đơn thức sau:
	a/ 3x3y2z2(-2x2y)
	b/ 2x2y(x2y3)2
Câu 4: (2 điểm ). Cho hai đa thức sau:
	A = x2 – 2x +3
	B = - 2x2 + 3x - 1 
a/ Tính A + B
b/ Tính A- B
Câu 5: ( 3 điểm ). Cho tamm giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DH vuông góc với BC tại H.
	a/ Chứng minh rằng: BA = BH.
	b/ Chứng minh rằng: DA = DH
PHÒNG GD & ĐT YÊN KHÁNH
Trường THCS Lê Quý Đôn
HƯỚNG DẪN CHẤM LẠI MÔN TOÁN 7
Năm học 2016-2017
Thời gian làm bài 60 phút
Câu
Nội dung
Điểm
1
a/ x = 1,8
b/ x = 0,4
0,5
0,5
2
Gọi x,y,z lần lượt là 3 cạnh cả tam giác( x,y,z > 0)
Theo bài ra ta có:
x:y:z = 3:4:5 và x + y + z = 24
Từ đó suy ra: x = 6; y = 8; z = 10
0,5
1
0,5
3
a/ Hệ số -6. Bậc 10
b/ Hệ số 2. Bậc 9
1
1
4
a/ A + B = -x2 + x + 2
b/ A – B = 3x2 – 5x +4
1
1
5
Vẽ hình và ghi gt& kl
Chứng minh tam giác ABD bằng tam giác HBD
Suy ra BA = BH
Suy ra DA = DH
0,5
1
0,75
0,75

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_lai_mon_toan_7_nam_hoc_2017_2018_truong_thcs_le_quy_d.doc