Kiểm tra 45’ Môn: Đại số - Chương I - Trường THCS THCS Nguyễn Du

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 640Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 45’ Môn: Đại số - Chương I - Trường THCS THCS Nguyễn Du", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 45’ Môn: Đại số - Chương I - Trường THCS THCS Nguyễn Du
Trường THCS THCS Nguyễn Du 	Kiểm tra 45’
ĐỀ ĐỀ NGHỊ	Môn: Đại số - Chương I
	 ( Tháng 10/2016)
 I/. Trắc nghiệm: ( 3 điểm )
 Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Nếu thì x = 
 A. 	B. C. hoặc 	 D. Một kết quả khác Câu 2 : Kết quả của phép tính 
 A. 38	B. 912	 C. 98	 D. 	
Câu 3: Làm tròn số 248,567 đến chữ số thập phân thứ nhất
A. 250	B. 248	C. 248,6	D. 248,57 	 	
Câu 4: Biểu thức viết dưới dạng lũy thừa của 2 là:
 	A. 25	B. 26	C. 23	D. 24
Câu 5: Nếu thì ?
A . ;	B . ;	C . ;	D . ;
Câu 6: Kết quả nào sau đây là sai? 
A. -5 Q;	 B. I;	C. Q R;	D. 7,5(6) Q
 II/. Tự luận: ( 7 điểm )
Câu 7: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 	b) 
Câu 8 : (2,25 điểm) Tìm x biết: 
a). 	b). 
Câu 9: (2 điểm) 
	 Trong đợt trồng cây do nhà trường phát động. Ba lớp 7/1, 7/2, 7/3 trồng được 360 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp, biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với 4 : 6 : 8
Câu 10: (0,75 điểm) Cho . Chứng minh rằng 
 Đáp án biểu điểm 
I. Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
A
C
A
D
B
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
II .Tự luận
Câu
Đáp án
Điểm
7
0,5 đ
0,25đ
0,25đ
0,5 đ
0,5đ
8
a). 
b). 
0,25 đ
0,25đ
0,25 đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
9
- Gọi số học sinh của lớp 7/1, 7/2, 7/3 lần lượt là x,y,z (x, y,zÎN* )
- Theo bài toán ta có và x+y+z=360
- Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được: 
Suy ra:
Vậy: Lớp 7/1 trồng được 80 cây, Lớp 7/2 trồng được 120 cây, Lớp 7/3 trồng được 160 cây
0,25đ
0,25đ
0, 5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
10
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:
Mặt khác: 
0,25đ
0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_toan_7_mon_Dai_so_chuong_I_co_ma_tran.doc