Đề thi kiểm tra học kì 1 năm học 2016 – 2017 môn: Toán lớp: 6

docx 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 601Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra học kì 1 năm học 2016 – 2017 môn: Toán lớp: 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi kiểm tra học kì 1 năm học 2016 – 2017 môn: Toán lớp: 6
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN
LỚP: 6
NGÀY THI:..
THỜI GIAN: 90 PHÚT
(Không kể thời gian phát đề)
Phòng GD&ĐT Quận 3
Trường TH – THCS – THPT Tây Úc
™˜™˜™˜
ĐỀ 1
Câu 1. (3 điểm). Thực hiện các phép tính: 
1/. 	
2/. 
3/.	
Câu 2. (2 điểm). Tìm , biết :
1/. 	 2/. 
Câu 3. (1 điểm). Số học sinh khối 6 của một trường THCS trong quận 3. Khi xếp thành hàng 12; 15; 18 đều thừa 5 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu, Biết số học sinh trong khoảng 350 đến 400.	
Câu 4. (1 điểm). Tìm số tự nhiên có ba chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 1.
Câu 5. (3 điểm). Cho tia , lấy các điểm sao cho 
1/. Tính độ dài đoạn thẳng?
2/. Điểm có phải là trung điểm của không? Vì sao?
3/. Trên tia đối của lấy điểm sao cho là trung điểm của . Tính độ dài đoạn thẳng 
.Hết..
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giáo viên coi kiểm tra không được giải thích gì thêm về đề.
ĐÁP ÁN ĐỀ 1:
Câu
Nội dung
Điểm
1.1
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
1.2
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
1.3
0,25 đ 
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
2.1
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
2.2
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
3
Gọi số học sinh khối 6 của trường là , 
Tìm 
0,25 đ
Ta có: 
0,25 đ
Vì số học sinh trường trong khoảng từ 350 đến 400 ta có: , số học sinh của trường chia 12; 15; 18 đề dư 5
Suy ra: 
0,25 đ
Vậy học sinh khối 6 của trường là 365 học sinh.
0,25 đ
4
Gọi là số tự nhiên có ba chữ số giống nhau 
 suy ra: 
0,25 đ
 khi chia cho 5 dư 1. Suy ra 
Từ (1), (2) suy ra số tự nhiên cần tìm là 666 
0,25 đ
5.1 
Trên tia , 
là điểm nằm giữa và ta có: 
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Vậy 
0,25 đ
5.2 
Trên tia , 
là điểm nằm giữa và ta có: 
0,25 đ
Ta có: và nằm giữa .
0,25 đ
Do đó cách đều .
0,25 đ
Vậy là trung điểm 
0,25 đ
5.3
 là trung điểm 
0,25 đ
Do đó: 
0,25 đ
Ta có: 
0,25 đ
Vậy 
0,25 đ

Tài liệu đính kèm:

  • docxTHAM KHẢO HKI-K6.docx